Skip to main content

Gjeni ajrin kondicionuar të përkryer për shtëpinë tuaj

Hapi 1: Në çfarë klime jetoni?

Hapi 2: Si do të donit që ta instalonit njësinë tuaj?

Sa dhoma dëshironi të ftohni dhe/ose ngrohni?

Një sistem i kontrollit të klimës i llojit “e gjitha në një”: Ururu Sarara

Efikasitet në energji në ftohje deri në A___.jpg Efikasitet në energji në ngrohje deri në A___.jpg
Klimë mesatare
Me montim në mur
Zgjidhja më efikase në energji
Krijimi i lagështisë me Ururu
Heqja e lagështisë me Sarara
Ajrosja
Purifikimi i ajrit
Filtër me pastrim automatik
Sensori i diktimit të lëvizjes për 3 zona
Flash Streamer
Funksionim i heshtur
Dizajni i vlerësuar me çmim
Aplikacioni Daikin Onecta
Një dhomë

Nëse vlerësoni dizajnin e shkëlqyer: Daikin Emura

Efikasitet në energji në ftohje deri në A___.jpg Efikasitet në energji në ngrohje deri në A___.jpg
Klimë mesatare
Me montim në mur
Sensori termik inteligjent
Në dispozicion në ngjyrë të bardhë, argjend dhe të zezë
Flash Streamer
Funksionim i heshtur
Aplikacioni Daikin Onecta
Multi
Një dhomë

Një kombinim i dizajnit dhe kompakticitetit: Stylish

Efikasitet në energji në ftohje deri në A___.jpg Efikasitet në energji në ngrohje deri në A___.jpg
Klimë mesatare
Klimë e ftohtë (deri në -25°C) - vetëm një dhomë
Me montim në mur
Sensori termik inteligjent
Flash Streamer
E disponueshme në ngjyrën e bardhë, e argjendtë, e zezë dhe dru i zi
Dizajn kompakt
Dizajni i vlerësuar me çmim
Funksionim i heshtur
Aplikacioni Daikin Onecta
Multi
Një dhomë

Nëse vlerësoni zgjidhje me performancë të lartë: Perfera

Efikasitet në energji në ftohje deri në A___.jpg Efikasitet në energji në ngrohje deri në A___.jpg
Klimë e ftohtë (deri në -25°C) - vetëm një dhomë
Klimë mesatare
Me montim në mur
Me qëndrim në dysheme
Sensori i diktimit të lëvizjes për 2 zona
Funksionim i heshtur/Praktikisht i padëgjueshëm
Flash Streamer
Aplikacioni Daikin Onecta
Multi
Një dhomë

Konsum i ulët i energjisë dhe komoditet i kënaqshëm: FTXF

Efikasitet në energji në ftohje deri në A__.jpg Efikasitet në energji në ngrohje deri në A_.jpg
Klimë mesatare
Me montim në mur
Funksionim i heshtur
Aplikacioni Daikin Onecta
Një dhomë

Ofron leverdi të lartë: FTXC

Efikasitet në energji në ftohje deri në A__.jpg Efikasitet në energji në ngrohje deri në A_.jpg
Klimë mesatare
Me montim në mur
Funksionim i heshtur
Aplikacioni Daikin Onecta
Një dhomë

Nëse vlerësoni një dizajn të padukshëm: Njësi e fshehur në tavan

Efikasitet në energji në ftohje deri në A_.jpg Efikasitet në energji në ngrohje deri në A_.jpg
Klimë mesatare
Njësi e fshehur në tavan
Kompakte dhe që nuk bie në sy
Multi
Një dhomë

Nëse preferoni një njësi standarde me qëndrim në dysheme: FVXM

Efikasitet në energji në ftohje deri në A__.jpg Efikasitet në energji në ngrohje deri në A_.jpg
Klimë mesatare
Klimë e ftohtë (deri në -25°C) - vetëm një dhomë
Me qëndrim në dysheme (ose poshtë në mur)
Qarkullim ajri i dyfishtë
Funksionim i heshtur
Dizajn minimal dhe modern
Aplikacioni Daikin Onecta
Multi
Një dhomë

Zgjidhja jonë për klimat më të ftohta: Optimised Heating 4

Efikasitet në energji në ftohje deri në A__.jpg Efikasitet në energji në ngrohje deri në A___.jpg
Klimë e ftohtë (deri në -25°C) - vetëm një dhomë
Me montim në mur
Me qëndrim në dysheme (ose poshtë në mur)
Logjika e oxhakut
Sensori i diktimit të lëvizjes për 2 zona
Funksionim i heshtur/Praktikisht i padëgjueshëm
Teknologji e optimizuar shkrirjeje që rezulton në kosto të ulëta përdorimi
Aplikacioni Daikin Onecta
Një dhomë

Ftohje në dhoma të shumta me vetëm një njësi të jashtme: Multi-Split

Efikasitet në energji në ftohje deri në A___.jpg Efikasitet në energji në ngrohje deri në A__.jpg
Klimë mesatare
Lidhni deri në 5 njësi të brendshme me 1 njësi të jashtme
Me montim në mur
Me qëndrim në dysheme
Njësi e fshehur në tavan
Instalim fleksibël
Kurseni hapësirë
Aplikacioni Daikin Onecta

Njësi e fshehtë me montim në mur që ofron efikasitet dhe komoditet të lartë: Comfora

Efikasitet në energji në ftohje A__.jpg Efikasitet në energji në ngrohje deri në A__.jpg
Klimë mesatare
Klimë e ftohtë (deri në -25°C) - vetëm një dhomë
Me montim në mur
Funksionim i heshtur
Aplikacioni Daikin Onecta
Multi
Një dhomë

Emetuesit tanë me efikasitet në energji për sistemet e ngrohjes me bazë ujin: Daikin Altherma HPC

Klimë mesatare
Me montim në mur
Me qëndrim në dysheme
Njësi e fshehur në tavan
Dizajn minimal dhe modern
Instalim fleksibël
Një dhomë