Skip to main content

Merrni nën kontroll komoditetin dhe kostot e energjisë së ndërtesës suaj

Me zgjidhjet e Daikin për zyrat dhe ndërtesat e mëdha, do të reduktoni në mënyrë të konsiderueshme kostot e punës me zgjidhjet e klimës me efikasitet në energji.

Fokusohuni në biznesin tuaj

Fokusohuni në biznesin tuaj

Klima juaj është prioriteti ynë. Me zgjidhjet e Daikin për klimën, ju dhe punonjësit tuaj mund të punoni në komoditet. Ne ju ofrojmë zgjidhjen më efikase në energji, në mënyrë që të mund të fokusoni energjinë tuaj te biznesi juaj.

Investoni në efikasitetin e energjisë

Investimi në një zgjidhje të Daikin ju kursen para në planin afatgjatë. Kostot e ngrohjes dhe ftohjes përbëjnë të paktën 50% të konsumit tuaj të energjisë, që do të thotë se instalimi i një klime me efikasitet në energji ka ndikim të konsiderueshëm në kostot e përgjithshme të energjisë.

Përfaqësuesi juaj personal i Daikin

Përfaqësuesi juaj personal i Daikin

Për të garantuar shërbimin më të mirë ndaj klientit, projektit tuaj i caktojmë një pikë të vetme kontakti të Daikin. Ky përfaqësues është i gatshëm t'ju ndihmojë gjatë të gjitha fazave të projektit tuaj, nga ideja fillestare deri te mirëmbajtja pas instalimit.

Një zgjidhje e plotë për kontrollin e klimës në ndërtesën tuaj

Nga ngrohja me efikasitet energjetik dhe ajri i kondicionuar, deri te Building Management Systems (Sistemi Menaxhues i Ndërtesave), ne kemi zgjidhje për klimën në zyrat dhe ndërtesat tuaja të mëdha. Mësoni më shumë rreth mundësive të disponueshme për ndërtesën tuaj.

Larmia e pajisjeve tona të brendshme është projektuar për t'u integruar në mënyrë të përsosur me zyrat tuaja.

Përmirësoni ose zëvendësoni me lehtësi zgjidhjen tuaj ekzistuese të klimës.

Njësitë e Daikin konsiderohen si "të gatshme për zëvendësim". Me kursime të larta të energjisë dhe kosto minimale të instalimit, me shpejtësi do të riktheni kostot e investimit.

Ripërdorni tubacionet dhe lidhjet elektrike ekzistuese

Të projektuara për instalime të shpejta, zgjidhjet tona për zyrat dhe ndërtesat e mëdha ripërdorin tubacionet dhe lidhjet elektrike ekzistuese për të eliminuar kostot e tepërta dhe për të minimizuar kohën joproduktive.

Minimizoni kostot e instalimit, zyra dhe ndërtesa të mëdha

Njësitë fleksible, siç janë kasetat plotësisht të sheshta të Daikin, përshtaten direkt në pllakat standarde të tavanit për të minimizuar kostot e instalimit.

Integrohet me pajisje të palëve të treta, zyra dhe ndërtesa të mëdha

Intelligent Touch Manager është një sistem menaxhimi biznesi që integrohet me pajisjet tuaja të palëve të treta.

Nga zyrat e vogla deri te gradaçelat e mëdha

Sado i vogël apo i madh të jetë projekti juaj, ne kemi zgjidhje për ngrohje dhe ftohje që i përshtaten ndërtesës suaj. Gjeni zgjidhjen e duhur që i përshtatet madhësisë apo nevojës së ndërtesës suaj.

 • Zyrat e vogla

  Zgjidhja jonë Sky Air është ideale për hapësirat e vogla, me kontrolle të ndara për secilën njësi.

 • Objektet afariste të mesme

  Zgjidhjet tona VRV mund të plotësojnë të gjitha nevojat tuaja të klimës. Ideale për hapësirat e vogla dhe të mesme, me opsione për kontrollimin e njësive në mënyrë të centralizuar ose individualisht.

 • Objektet afariste të mëdha dhe gradaçelat

  Çillerët dhe pajisjet e ajrit janë zgjidhja optimale për hapësirat e mesme dhe të mëdha, dhe mbulojnë të gjitha nevojat tuaja të klimës duke përdorur një sistem të menaxhuar në mënyrë të centralizuar.

 • Hollet e mëdha të zyrave

  Perdet e ajrit Biddle përmirësojnë stabilitetin e klimës së brendshme duke reduktuar humbjen në ngrohje dhe ajër të kondicionuar. Perdet e ajrit Biddle e rrisin efikasitetin në energji deri në 72%.

 • Kontrolle inteligjente

  BMS (Sistemi Menaxhues i Ndërtesave) dhe Intelligent Touch Manager ju lejojnë të kontrolloni klimën tuaj nga çdo vend dhe në çdo kohë. Zgjidhni mes kontrolleve me menaxhim në mënyrë të centralizuar ose lokale, vendosni programet e kohëmatësve, optimizoni konsumin e energjisë me mjetet e menaxhimit të energjisë dhe integroni lehtë me pajisjet e palëve të treta.

 • Ajër i freskët

  Sillni ajër të freskët dhe të shëndetshëm me njësitë tona të trajtimit të ajrit. Ato janë ideale për ambientet e mesme dhe shumë të mëdha dhe të përshtatshme me të gjitha zgjidhjet e Daikin duke përdorur sistemin tonë të kondicionimit të ajrit.

bg-image

Immogra case

Read how Daikin’s VRV IV system delivers modern aesthetics with invisible integration of HVAC.

  bg-image

  Claerhout Communication House office case

  Read about why advertising agency Claerhout Communication House opted for our VRV total solution for their new open landscape office building.

  bg-image

  Velocity case

  Learn how Daikin helped Velocity improve its green credentials by installing a Daikin VRV heat recovery system.

   bg-image

   VMD business centre case

   Discover how our heat pumps provided a total climate solution for Croatia's tallest office building.

   bg-image

   Crystal tower case

   Discover how Daikin provides a modern, energy-efficient and versatile air conditioning solution for the entire building.

    bg-image

    Torre Serenissima case

    An 11-storey office building, the Torre Serenissima serves as the headquarters of the Brescia Padova Motorway in Verona, Italy. Equipped with an outdated R-22 refrigerant system, we gave the Torre Serenissima a full upgrade to deliver more energy efficiency and comfort.

    bg-image

    We are there for you

    A well-maintained HVAC system adds value and continuity. Taking steps to prolong your installation's working life ensures your employee's productivity and health is not disrupted.

    Mësoni më shumë