Ekonomia cirkulare e industrisë së HVAC-R

Mbyllja e ciklit

Drejt një ekonomie cirkulare për agjentët ftohës

Pema e ekologjisë

Të vendosur të reduktojmë gjurmën tonë në mjedis, synojmë të jemi neutralë ndaj CO₂ deri në vitin 2050. Ekonomia cirkulare, inovacioni dhe përdorimi inteligjent, janë hapat që do të ndjekim në rrugën tonë.

Koha për të vepruar është tani. Bashkohuni me ne për të krijuar një të ardhme ekologjike për HVAC-R.

Mbjellja e farave të mbrojtjes së klimës me Daikin

Rritja e ripërdorimit të agjentit ftohës
LOOP nga Daikin

Rritja e ripërdorimit të agjentit ftohës

Arritja e një ekonomie cirkulare të agjentëve ftohës falë përdorimit të Agjentit Ftohës të Ricikluar të Certifikuar dhe promovimit të ripërdorimit të agjentit ftohës në treg.

Rritja e efikasitetit sezonal

Teknologjitë inovative që ofrojnë efikasitete që janë lider në treg

  • Funksionim vërtet ekologjik gjatë gjithë ciklit të jetës falë pozicionit lider në treg për efikasitetin sezonal në jetë reale.
  • Ekuivalente të reduktuara të CO2 falë përdorimit të agjentit ftohës me GWP më të ulët R32
  • Filtra unikë me vetëpastrim për të maksimizuar komoditetin dhe efikasitetin, 24 orë në ditë, 7 ditë në javë
Bluevolution
Përdorimi i agjentëve ftohës me GWP më të ulët

Përdorimi inteligjent siguron menaxhim efikas dhe efektiv të ndërtesës

  • Ndjekje e konsumit të energjisë përmes Daikin Cloud Service
  • Parandaloni humbjet e energjisë me kartat e çelësave inteligjentë dhe sensorët
  • Merrni këshilla nga ekspertët për të optimizuar efikasitetin e sistemit
  • Mirëmbajtje parandaluese për të siguruar funksionim dhe kohë produktive optimale
Daikin Cloud Service

Ripërdorimi i agjentit ftohës: L∞P nga Daikin

Ripërdorimi i agjentit ftohës, shmang prodhimin e më shumë se 250 000 kg gaz të virgjër në vit.

L ∞P nga Daikin: ripërdorimi i agjentit ftohës të ricikluar të certifikuar

Cilësia e certifikuar e jashtme

Agjenti ftohës i ricikluar plotëson standardet e AHRI700, të vlerësuara nga një laborator i pavarur dhe për këtë arsye është e njëjta cilësi si agjenti ftohës i virgjër.

Ricikluar dhe ripërdorur brenda Evropës*

Ricikluar do të thotë se agjenti ftohës është rigjeneruar në mënyrë me cilësi të lartë, në përputhje me përkufizimin e rregullores së gazit F.

Riciklimi i R-410A është vetëm fillimi

Me një potencial të lartë për R-410A të disponueshëm në instalimet ekzistuese, ju ftojmë të bashkoheni me misionin tonë në krijimin e kësaj ekonomie cirkulare. Sot për R-410A dhe për agjentët e tjerë ftohës në të ardhmen.

Sasia e Shpërndarë e Certifikuar

Agjenti ftohës i virgjër dhe i ricikluar përdoren në fabrikën e Daikin Europe. Përmes një procesi auditimi ne sigurohemi që agjenti ftohës i ricikluar t’i shpërndahet në mënyrë administrative mbushjes në fabrikë të njësive VRV të prodhuara dhe të shitura në Evropë*.

*Shtetet Anëtare të BE-së, Mbretëria e Bashkuar, Bosnjë e Hercegovina, Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Islanda, Norvegjia, Zvicra
Çfarë kuptimi ka Shpërndarja e Agjentit Ftohës të Ricikluar të Certifikuar?

L∞P nga Daikin: Parimi

Parimi i shpërndarjes së agjentit ftohës të ricikluar të certifikuar

 

1. Agjenti ftohës rikuperohet nga tregu përmes rrjetit të instaluesve

2. Agjenti ftohës riciklohet = rigjenerim në mënyrë shumë cilësore që është i barabartë me cilësi të virgjër

3. Në fabrikën tonë përdoret një miks agjenti ftohës të ricikluar dhe të virgjër për të mbushur produktet tona

4. Agjenti ftohës i ricikluar u shpërndahet në mënyrë administrative njësive VRV që prodhohen dhe shiten në Evropë*

5. Agjenti ftohës i ricikluar ripërdoret në treg, duke mbyllur ciklin

6. Agjenti ftohës i ricikluar për mbushje dhe servis

 

 

*Shtetet Anëtare të BE-së, Mbretëria e Bashkuar, Bosnjë e Hercegovina, Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Islanda, Norvegjia, Zvicra

Action bëhet më ekologjik me Programin e Daikin të Riciklimit të Agjentit Ftohës

Action e intensifikon partneritetin e vet me Daikin për këtë projekt të ri inovativ: riciklimin e agjentit ftohës nga dyqanet e rikonstruktuara dhe ripërdorimin e tij.

Dyqani i ACTION

Krijoni ekonominë tuaj cirkulare

Bashkohuni me ne për të ricikluar agjentin ftohës dhe për ta kthyer mbetjen në aset me makinerinë tonë të rikuperimit të agjentit ftohës

  • Njësi portative për transportim të lehtë
  • Purifikim optimal
  • Ripërdorni agjentin tuaj ftohës në nivel lokal
RRDQ-V1 Njësi portative për rikuperimin dhe riciklimin e agjentit ftohës

Mësoni më shumë

Artikujt përkatës