Skip to main content

Prezzemolo & Vitale - Palermo

Për të garantuar ruajtjen e produkteve në temperatura të ulëta dhe të mesme dhe për të furnizuar me ajër të kondicionuar dyqanin e ri Prezzemolo & Vitale të hapur në qendrën historike të Palermos, u instalua një sistem i përbërë nga njësi Daikin Zeas dhe VRV.

Një dyqan ushqimesh premium i pajisur me ftohje frigoriferike me sistemin Daikin Zeas

Një dyqan i ri Prezzemolo & Vitale së fundi u hap në qendrën historike të Palermos, ku objektivi është plotësimi i kërkesave të klientëve përmes produkteve të shkëlqyera dhe shërbimit të kujdesshëm dhe profesionist. Dyqanet ushqimore Prezzemolo & Vitale janë projektuar deri në detajet më të imëta për të krijuar mjedise që janë komode, familjare dhe në të njëjtën kohë funksionale për të mirëpritur klientët që janë të fokusuar te cilësia, etika dhe dashuria për ushqimin.

Çdo dyqan Prezzemolo & Vitale është gjithashtu i organizuar me kujdes për ta paraqitur çdo produkt në mënyrën më të mirë të mundshme dhe për t’i bërë blerjet sa më komode që të jetë e mundur. Për të plotësuar këto kërkesa, u zgjodh një sistem Daikin Zeas, i aftë për të garantuar komoditetin e duhur akustik dhe klimatik, si edhe ftohje frigoriferike 24-orëshe të kabineteve dhe vitrinave, përmes tre faktorëve: teknologjia e inverterit, kompaktësia ekstreme e njësive kondensuese, si dhe niveli i tyre i ulët i zhurmës.

Zgjidhja për komoditet akustik dhe hapësirë të kufizuar

Njësitë e kondensimit të ftohjes frigoriferike janë zemra e sistemeve të ftohjes frigoriferike për çdo lloj dyqani, supermarketi, restoranti, hoteli apo impianti të prodhimit ushqimor. Fatkeqësisht, siç ndodh shpesh në qendrat e qyteteve, edhe dyqani Prezzemolo & Vitale kishte disa kufizime në lidhje me hapësirën e caktuar për njësitë e jashtme të sistemit të ftohjes frigoriferike për dhomat frigoriferike dhe kabinetet me ftohje frigoriferike dhe për sistemin e ajrit të kondicionuar.

Zgjidhja që mund të plotësonte më së miri nevojat e dyqanit ushqimor në Palermo u vendos se ishte sistemi Daikin Zeas, që përbëhej nga njësi kondensimi jashtëzakonisht kompakte të pozicionuar në mënyrë të përshtatshme në një platformë të vogël mbi oborrin e brendshëm të ndërtesës. Së bashku me dy njësi Zeas, u instalua një sistem VRV për të furnizuar njësitë e brendshme me kasetë me 4 drejtime për kondicionimin e ajrit të pjesës së brendshme të dyqanit.

Njësitë e kondensimit Zeas me temperaturë të mesme dhe të ulët u zhvilluan nga Daikin për të ofruar temperatura nga +10 °C deri -45 °C. Ato janë prodhuar sipas një dizajni industrial të ngjashëm me atë të njësive Daikin VRV, që përdoren gjerësisht në sektorin e shërbimit të kondicionerëve të ajrit, si në rastin e dyqanit Prezzemolo & Vitale. Sistemi Zeas e aplikon parimin e VRV (Variable Refrigerant Volume) me teknologjinë e inverterit edhe për ftohjen frigoriferike, dhe avantazhi i tij qëndron në faktin se përgjigjet shumë më shpejt ndaj ndryshimeve të ngarkesave se sistemet tradicionale, pa humbje të efikasitetit. Kjo e bën atë veçanërisht të përshtatshëm aty ku është e nevojshme ruajtja e temperaturave të duhura për kabinetet e vitrinave të hapura dhe të mbyllura, që për këtë arsye influencohen në mënyrë të konsiderueshme nga kushtet e ambientit, sipas hapjes/mbylljes së shpeshtë të derës dhe në praninë e dhomave frigoriferike që janë subjekt i qarkullimit të shpeshtë të mallrave dhe prandaj të variacioneve të larta në ngarkesën e nxehtësisë. Së fundi, niveli jashtëzakonisht i ulët i zhurmës së sistemeve të Daikin Zeas i bën ato të përshtatshme për instalimin në dyqanet ushqimore të të gjitha madhësive, sepse ato janë të pajisura me kompresorë me izolim zhurme të nivelit të lartë, falë kontrollit me inverter që bën të mundur ruajtjen e shpejtësisë së ulët të ventilatorit duke vazhduar njëkohësisht të plotësojë kërkesën për ftohje. Nivelet e zhurmës mund të përshtaten më tej sipas kërkesave mjedisore ose orës së ditës. Gjatë natës, për shembull, shpejtësitë maksimale të ventilatorit mund të ulen për të reduktuar zhurmën me vetëm një humbje të kufizuar të kapacitetit frigoriferik. Ventilatorët kanë fletë dhe grila të projektuara në mënyrë specifike për të reduktuar turbulencën dhe ulur më tej nivelin e zhurmës.

Efikasitet energjie i lartë për aktivitete ekologjike

Përdorimi i sistemeve të heshtura dhe efikase të ajrit të kondicionuar dhe ftohjes frigoriferike ka plotësuar nevojat e pronarëve të dyqanit Prezzemolo & Vitale gjithashtu nga këndvështrimi i përfitimeve ekonomike, duke qenë se sistemet Zeas janë në gjendje të garantojnë kursime energjie mes 30% dhe 50% kur krahasohen me konsumin e një sistemi ndezjeje/fikjeje. Falë teknologjisë spirale me inverter DC të ventilatorëve dhe kompresorëve të njësive të jashtme, është e mundur që të reduktohet në mënyrë të konsiderueshme konsumi krahasuar me njësitë tradicionale dhe të lejohet kontroll maksimal i ngarkesave të ndryshueshme në kabinetet e ftohjes frigoriferike. Konsumi optimal i energjisë së sistemeve të ftohjes frigoriferike të Daikin bëhet i mundur falë funksionit Economizer që rrit kapacitetin avullues duke kërkuar njëkohësisht konsum të ulët energjie; kjo arrihet ndërkohë që temperatura e shkarkimit ulet, kursehet energjia dhe ofrohen përfitime për kompresorin. Një ulje në temperaturën e jashtme dhe në ngarkesën e njësisë së kondensimit do të bëjë që të ndryshojë automatikisht shpejtësia e kompresorit të inverterit dhe e ventilatorit dhe temperatura e kondensimit.

Në njësitë Zeas, për shembull, temperatura e konfiguruar e avullimit mund të rritet nga një sinjal i jashtëm. Për të shmangur rrezikun e ngrirjes së produkteve gjatë regjimit të natës, temperatura e avullimit të njësive Zeas mund të rritet deri në një maksimum prej 3 °C mbi temperaturën e vendosur. Në këtë mënyrë, njësitë Zeas mund të përdoren për të ulur temperaturën e produkteve në temperaturën e kërkuar të ruajtjes, duke rritur ngarkesën e ftohjes frigoriferike vetëm gjatë periudhës së kërkuar për ftohje. Kur arrihen temperaturat e dëshiruara, do të reduktohet ngarkesa dhe konsumi i energjisë.

Konkluzionet

Teknologjia e inverterit me efikasitet të lartë e sistemeve Daikin Zeas përbën zgjidhjen më efikase në kosto për dyqanet ushqimore, sepse ato ofrojnë teknologji të fjalës së fundit për ftohjen frigoriferike për besueshmëri dhe kontroll të plotë, me gjurmën më të vogël, lehtësi instalimi dhe efikasitet maksimal të energjisë, me një reduktim në emetimet e CO2 dhe kostot operacionale. Qetësia ekstreme e njësive kondensuese e bën sistemin Daikin Zeas të përshtatshëm për t’u instaluar kudo, edhe në qendrat e qyteteve.

Intervistat me shifrat kyçe

Giusi Vitale, pronare e Prezzemolo & Vitale

Çfarë veçorish ka dyqani juaj i hapur së fundi?

“Kompania jonë është në biznesin e shitjeve me pakicë. Ne kemi supermarkete ku shesin produkte të shkëlqyeshme tradicionale, bio dhe lokale. Nevoja për të gjetur një sistem të përshtatshëm filloi me hapjen e këtij dyqani, sepse përveç garantimit të ekologjisë dhe konsumit të ulët, neve na u desh të zgjidhnim problemin e mungesës së hapësirës. Ne jemi në mes të qendrës historike të Palermos, të mbrojtur nga Superintendenca, në një zonë për këmbësorë, prandaj mund ta imagjinoni se sa problematike ishte vendosja e njësive jashtë ndërtesës. Zgjidhja e Daikin na u sugjerua nga qendra e autorizuar e shërbimit të Daikin, e cila propozoi instalimin e këtij sistemi. Ne u mbështetëm në përvojën e Daikin sepse mendoj se është jashtëzakonisht e rëndësishme zgjedhja e një prodhuesi sistemi që është gjithashtu në gjendje të garantojë shërbim të kënaqshëm pas shitjes.”

Giuseppe Rubino, pronar i V.R.C. Cold S.r.l. në Palermo

Cilat janë avantazhet e përdorimit të sistemeve të ftohjes frigoriferike të Daikin?

“Sistemi i ftohjes frigoriferike funksionon përmes dy njësive Zeas të cilat kanë bërë të mundur ndarjen e dy sistemeve të ftohjes frigoriferike dhe kufizimin e madhësisë së njësive të jashtme. Kërkesa më e rëndësishme ishte që sistemet e përdorura të kishin fuqi të mjaftueshme për të plotësuar nevojat për ftohje frigoriferike të të gjithë dyqanit. Ato kanë gjithashtu veçori të tilla si nivele të ulëta zhurme dhe mundësi për të pozicionuar njësitë e jashtme edhe në hapësira të kufizuara, që është e zakonshme për dyqanet e shitjeve që ndodhen në qendrat e qyteteve. Për këtë arsye, ne zgjodhëm Daikin, sepse njësitë e tyre Zeas na lejuan të plotësojmë nevojat tona për ftohjen e ushqimit dhe kondicionimin e ajrit, falë estetikës dhe dimensioneve të tyre të ngjashme me ato të njësisë VRV. Ato janë ideale për këtë aplikim. Falë teknologjisë së inverterit të kompresorëve dhe ventilatorëve, sistemi gjithashtu garanton nivele të ulëta zhurme.”

Fletë reference - Dyqani Prezzemolo & Vitale

▪ Lloji i sistemit: Sistemi i ftohjes frigoriferike Daikin Zeas dhe sistemi i ajrit të kondicionuar Daikin VRV të lidhur me njësi me kasetë me fryrje me 4 drejtime

▪ Vendndodhja: Palermo

▪ Instalimi i sistemit: Giuseppe Rubino, V.R.C. Cold S.r.l. në Palermo

Artikujt përkatës