Skip to main content

Përdorimi, mirëmbajtja dhe riparimet

Te Daikin, ne e kuptojmë se ju nuk po kërkoni një furnitor, por një partner. Prandaj, është misioni ynë që t’ju shoqërojmë përmes projektimit, konfigurimit dhe mirëmbajtjes së instalimit tuaj për të ofruar një produkt që plotëson të gjitha nevojat tuaja të klimës. Së bashku me partnerët tanë të shërbimit, ne ofrojmë një gamë planesh shërbimi për të mbikëqyrur, menaxhuar dhe monitoruar instalimin tuaj

Monitorim në distancë

Nga monitorimi i performancës deri te logjika parashikuese dhe analiza, deri te reduktimi i rreziqeve dhe kostove të avarive, Intelligent Network është një shërbim me kosto efikase për të rritur sigurinë, kohën në punë dhe besueshmërinë e instalimit tuaj.

Lexoni më shumë

Mirëmbajtja

Minimizoni kostot e përdorimit, monitoroni performancën e sistemit tuaj dhe rrisni jetëgjatësinë e tij me kontrollet e rregullta të mirëmbajtjes nga Daikin.

Lexoni më shumë

Riparimet

Rrjeti ynë i gjerë i ekipeve të shërbimit që mbulon të gjithë portofolin e produkteve të Daikin dhe marka të tjera, është i gatshëm t’ju ofrojë riparime në vend sa herë që të nevojitet.

Lexoni më shumë

Kontrollet e sistemit

Përdorni sistemin tonë të projektuar në fabrikë për të kontrolluar, menaxhuar dhe optimizuar performancën e sallës suaj të impiantit të çillerit.

Lexoni më shumë