Skip to main content

Shërbimi i riparimit i Daikin

Ne duhet të sigurohemi që në zonën tuaj të jetë gjithmonë gati një specialist i Shërbimit të Daikin për t’ju ndihmuar sa herë që të nevojitet. Ekipi ynë i shërbimit që mbulon të gjithë portofolin e produkteve të Daikin dhe marka të tjera, vepron si linjë e dytë mbështetjeje ose si ofruesi juaj kryesor i shërbimit.