Skip to main content

Rikuperimi i nxehtësisë VRV 5

E ndërtuar qëllimisht për të mbështetur dekarbonizimin e ndërtesave komerciale

Ne jemi me mision për të ndërtuar një trashëgimi ekologjike

Është në ADN-në tonë të ofrojmë hapësira të sigurta, të shëndetshme dhe komode në të gjithë ciklin e jetëgjatësisë së ndërtesës me teknologjitë lider në botë.

Të nxitur nga dedikimi ynë për të arritur emetimet net-zero CO2 deri në vitin 2050, ne punojmë së bashku me partnerët dhe klientët tanë për të ndihmuar në krijimin e një bote me ajër të brendshëm më të shëndetshëm dhe ndikim minimal në mjedis.

Bashkohuni me ne për të ndërtuar një trashëgimi ekologjike.

Teknologjia Shîrudo

Shtrirja

Teknologjia jonë e pompave të nxehtësisë mund të përshtatet me lehtësi për t’iu përshtatur çdo ndërtese, në çdo vend.

 • Kapacitet i pashoq i njësisë së jashtme deri në 90 kW në ngrohje (28 HP)
 • Gjatësi dhe lartësi tubacionesh për të plotësuar çdo aplikim VRV
 • Zgjidhje në kuti me madhësi tubacionesh më të vogla se asnjëherë më parë, që mund të integrohet me lehtësi në ndërtesat e reja dhe ato ekzistuese
 • Funksionim i heshtur përmes 5 hapave me zhurmë të ulët, që e sjell presionin e zhurmës deri në 40 dB(A)
 • Kuti BS krejtësisht të riprojektuara për instalim më të shpejtë dhe shërbim më të lehtë

Kthehu në krye

Teknologjia Shîrudo

Falë Teknologjisë Shîrudo, sistemi VRV 5 është shumë i gjithanshëm për të kontrolluar klimën e brendshme të çdo dhome.

 • Qetësi për mendjen tuaj, ndërsa Daikin garanton pajtueshmëri me standardin e produkteve IEC
 • Masat e kontrollit me agjent ftohës të integruar në fabrikë e bëjnë VRV 5 të shpejtë dhe fleksibël për t’u projektuar pa nevojën për llogaritje komplekse dhe që harxhojnë kohën
 • Certifikim CB nga palë të treta nga një organ i njoftuar (SGS CEBEC)

Kthehu në krye

Teknologjia Shîrudo
Teknologjia Shîrudo

Ekologjia

Më inteligjent dhe më efikas se asnjëherë, teknologjia VRV 5 sjell përparim të madh në dekarbonizimin e ndërtesave duke reduktuar ndikimin e tij të drejtpërdrejtë dhe të tërthortë në ekuivalentin e CO2.

 • Maksimizim i efikasitetit të funksionimit në kushte të jetës reale me ηs,c deri në 298,3%
 • Ndërtuar specifikisht për agjent ftohës R-32 me GWP më të ulët, duke reduktuar ndikimin e ngrohjes globale të agjentit ftohës me 71% krahasuar me R-410A dhe është i lehtë për t’u ripërdorur dhe ricikluar
 • Rikuperim i nxehtësisë dhe riqarkullim i nxehtësisë me 3 tuba

Kthehu në krye

Inteligjent

Teknologjia e fjalës së fundit dhe menaxhimi inteligjent i energjisë ofron komoditet me kontroll të saktë.

 • Ftohja dhe ngrohja e njëkohshme u lejon klientëve dhe banorëve të kontrollojnë komoditetin e tyre personal
 • Gama më e gjerë e njësive të brendshme të dizajnuara në mënyrë specifike për t’iu përshtatur çdo hapësire ose dizajni të brendshëm
 • Plug & play me mini BMS të Daikin: Intelligent Touch Manager – një sistem menaxhimi inteligjent të energjisë që ofron të dhëna në kohë reale për kontrollin e plotë të përdorimit të energjisë, duke integruar pajisje të palëve të treta

Kthehu në krye

Teknologjia Shîrudo
Teknologjia Shîrudo

Mbështetja

Ju do të keni akses në një rrjet të gjerë ekspertësh me këshilla të specializuara nga planifikimi deri te instalimi dhe mirëmbajtja.

 • Maksimizoni pikët tuaja BREAAM/LEAD me mbështetje nga ekspertë nga dizajni deri tek ekzekutimi Mësoni më shumë
 • Softueri ynë i mbështetjes në internet me ndërfaqe vizuale për planimetrinë e bën dizajnin të lehtë dhe garanton pajtueshmëri me standardet e produkteve Hap tani Xpress

Kthehu në krye

Teknologjia Shîrudo

Krejtësisht e riprojektuar për instalim më të shpejtë dhe shërbim më të lehtë

 • Instalim më i shpejtë falë agjentit ftohës qarkullues duke reduktuar numrin e pikave të ngjitjes dhe kompleteve bashkuese
 • Shërbim i lehtë në tavanet e varura falë qarkut PCB me rrëshqitje
 • Kërkohet hapësirë e kufizuar në tavan sepse kutia mund të instalohet vetëm 5 mm nga tavani

Rikuperimi i nxehtësisë Daikin me 3 tuba

Sistemet tona të rikuperimit të nxehtësisë me 3 tuba lejojnë ftohje dhe ngrohje njëkohësisht duke e transferuar nxehtësinë nga zonat që kërkojnë ftohje te zonat që kanë nevojë për ngrohje.

Teknologjia Daikin me 3 tuba ka nevojë për më pak energji për të rikuperuar nxehtësinë, që nënkupton efikasitet shumë më të lartë energjetik gjatë modalitetit të rikuperimit të nxehtësisë. Sistemi ynë mund të rikuperojë nxehtësinë me temperaturë kondensimi më të ulët sepse ka tuba të dedikuar për gazin, lëngjet dhe shkarkimet.

bg-image

Doni më shumë detaje?

Shkarkoni broshurën tonë

Avantazhet e R-32

Agjenti ftohës R-32 ka potencial më të ulët të ngrohjes globale dhe efikasitet më të lartë krahasuar me R-410A, duke e bërë atë zgjidhjen ekologjike më efikase për sistemet VRF sot.

 • Potencial më i ulët i ngrohjes globale (GWP): vetëm 1/3 e R-410A
 • Më pak mbushje me agjent ftohës: 15% më pak krahasuar me R-410A
 • Efikasitet energjie më i lartë, duke reduktuar shumë ndikimin e tërthortë të CO2 eq.
 • Agjent ftohës me një komponent, i lehtë për t’u trajtuar dhe ricikluar.
 • Reduktim 71% në ndikimin potencial në ngrohjen globale nga agjenti ftohës

Avantazhet e VRV

Sistemet VRV u ofrojnë ndërtesave komerciale fleksibilitet maksimal dhe qetësi për mendjen falë përfitimeve që ofrojnë sistemet me zgjerim të drejtpërdrejtë (DX):

 • Më shumë reagim: Reagimi i menjëhershëm sipas kushteve në ndryshim ndihmon në shmangien e mbinxehjes
 • Efikasitet i lartë: Nevojiten vetëm 2 hapa transferimi energjie (nga ajri tek agjenti ftohës dhe nga agjenti ftohës tek ajri)
 • Instalim i shpejtë dhe i thjeshtë: Zgjidhje që i përfshin të gjitha pa kërkesë për pajisje të furnizuara në vend (matës, pompa, valvula etj.)
 • Kërkesa të kufizuara për hapësirë: Të gjithë komponentët janë të integruar, dhe tubacionet e agjentit ftohës janë kompakte.