Skip to main content

Tre liderët e rinj: Daikin Sky Air A-Series

Duke ofruar ndikimin më të ulët mjedisor dhe një paketë unike efikasiteti energjie dhe komoditeti, seria më inovative e Sky Air deri më sot është e lehtë për t’u instaluar dhe kontrolluar.

Gamë unike me lartësi të ulët me një ventilator

Daikin Sky Air A-series është gama e vetme që ofron një kasë kompakte me një ventilator nga 3,5 deri në 25 kW.

Të gjitha njësitë mund të manovrohen me lehtësi me vetën 2 persona dhe dizajni kompakt ofron më shumë fleksibilitet në instalim.

Pajisur për komoditet

Sky Air A-series ofron efikasitetin më të lartë dhe përdor teknologjinë Variable Refrigerant Temperature të Daikin (VRT) për të optimizuar komoditetin dhe fleksibilitetin e nevojave të çdo klienti.

Ideale për qendrat e qyteteve dhe zonat urbane, gama e re ofron zgjidhjen me më pak zhurmë të kontrollit të klimës të disponueshme në treg.

Sky Air A-series ofron maksimumin në kontrollin e klimës për bizneset, nga të voglat deri tek ato të mëdhatë

 • Ndërfaqja me përdorim të lehtë garanton kontrollin e lehtë të klimës
 • Online Controller ofron kontroll të thjeshtë për dyqanet individuale nga telefoni juaj smartfone në çdo kohë dhe në çdo vend
 • Intelligent Tablet Controller lejon monitorimin dhe kontrollin e shumë pikave për aplikimet e vogla deri të mesme komerciale dhe llogaritë kyçe
 • Integrim i alarmeve dhe mundësi e asistencës në distancë nga menaxherët teknikë
bg-image

Për këtë ka zgjidhje

Duke synuar të jetë seria me instalim më të lehtë në treg, kjo seri e re premton të ofrojë ndihmë në terren, duke e bërë më të lehtë planifikimin dhe instalimin.

 • Njësi më të lehta dhe më kompakte për instalim më të lehtë në terren, me kasë me një ventilator nën 1 m deri në 25 kW
 • Instalim më i shpejtë falë tubit më të gjatë me mbushje paraprake që shkon deri në 40 m
 • Nivel shërbimi dhe trajtimi lider në treg me akses të lehtë në të gjithë komponentët
 • Ekrani i ri me 7 segmente për lexim më të lehtë të gabimeve dhe cilësimeve të sistemit
 • Funksion i integruar i kontrollit të rrjedhjeve që redukton kontrollet në terren dhe përmirëson besueshmërinë

bg-image

Për këtë ka zgjidhje

Duke synuar të jetë seria me instalim më të lehtë në treg, kjo seri e re premton të ofrojë ndihmë në terren, duke e bërë më të lehtë planifikimin dhe instalimin.

 • Njësi më të lehta dhe më kompakte për instalim më të lehtë në terren, me një ventilator deri në 14 kW
 • Instalim më i shpejtë falë tubit më të gjatë me mbushje paraprake që shkon deri në 40 m
 • Pllakë e përparme me rrotullim e riprojektuar për hyrje më të lehtë te komponentët kryesorë të sistemit
 • Ekrani i ri me 7 segmente për lexim më të lehtë të gabimeve dhe cilësimeve të sistemit
 • Funksion i integruar i kontrollit të rrjedhjeve që redukton kontrollet në terren dhe përmirëson besueshmërinë

Teknologjia Bluevolution

Gama Daikin Bluevolution përfshin agjentin ftohës R-32, agjentin ftohës më efikas në energji të disponueshëm në treg për aplikime të lehta komerciale.

I prezantuar nga Daikin në vitin 2014 në sistemet më të vogla split, përfitimet e njohura të R-32 përfshijnë:

 • Gjurmë të reduktuar mjedisore
 • Një potencial të ngrohjes globale GWP prej 68% më pak se agjentët e tjerë të zakonshëm ftohës të tillë si R-410A
 • Konsum dhe fatura të reduktuara të energjisë
 • Kosto mirëmbajtjeje të reduktuara sepse nuk nevojiten kontrolle vjetore të rrjedhjeve
bg-image

Kalimi në teknologjinë Bluevolution dhe Sky Air A-series

Me teknologjinë e re të zëvendësimit të përfshirë në të gjitha njësitë Sky Air A-series, gama ofron një mënyrë shumë më të shpejtë, më të lehtë dhe më të besueshme për të zëvendësuar çdo sistem ekzistues me një zgjidhje të gatshme për të ardhmen për të gjithë fazën e heqjes nga qarkullimi të gazeve F.

 • Efikas në kosto dhe kohë, procesi i zëvendësimit kërkon vetëm ndërrimin e njësive të brendshme dhe të jashtme, duke ruajtur tubacionet
 • Kufizon ndërprerjet e mundshme dhe rezulton në një sistem që redukton në mënyrë të konsiderueshme konsumin dhe faturat

Tre liderët e rinj

Sky Air Alpha-seriesSky Air Advance-seriesSky Air
Active-series
RZAG-ARZAG-
NV1 / NY1
RZASG-
MV1 / MY1
RZA-DAZAS-MV1 / MY1
Efikasitet sezonal - Përdorim inteligjent i energjisëA++A++A+-A
Teknologjia e zëvendësimit
Temperatura e ndryshueshme e freonit
Përdorimi çift dysh/tresh/i dyfishtë
Funksionimi i garantuar deri në -20°C
Ftohje e infrastrukturës

Përfitimet e instaluesit

Kasë kompakte me një ventilator
Qark elektronik me ftohje me agjent ftohës
Gjatësia minimale e tubacioneve50m85m50m100m30m
Më shumë detaje disponohen në katalog.

Katalogu