Skip to main content

EWAT-B

Çilleri i parë me ftohje me ajër me agjent ftohës R-32 të padëmshëm për mjedisin

bg-image

"Daikin", kompania e parë në botë që prezanton një gjeneratë të re të serisë së çillerëve me kompresor spiral me ftohje me ajër me agjent ftohës R-32.

"Daikin" vazhdon të jetë lider në teknologjinë e çillerëve, duke u përpjekur sërish për novacion me gjeneratën e re të çillerëve me ftohje me ajër me agjent ftohës R-32, duke zgjeruar gamën e saj "Bluevolution" në kapacitete më të mëdha.

bg-image

Pse ka prezantuar "Daikin" modelet R-32?

Potenciali i ngrohjes globale i agjentit ftohës R-32 është 675, që është vetëm një e treta krahasuar me agjentin ftohës R-410 që përdoret zakonisht. Falë klasifikimit me djegie më të ulët (agjenti ftohës R-32 bie në klasin e kategorisë A2L në ISO817), ai mund të përdoret në mënyrë të sigurt në shumë aplikime duke përfshirë sistemet me ujë të ftohur. Si një agjent ftohës me një komponent, R-32 është gjithashtu më i lehtë për t'u ricikluar dhe ripërdorur, një veti tjetër pozitive mjedisore në favorin e tij.

Pse të zgjidhni


Serinë e çillerëve EWAT-B?

 • Efikasiteti i klasit më të lartë, "SEER" deri në 4,7.
 • Kushte me dizajn ekonomik që tejkalojnë 2021!
 • Agjent ftohës i padëmshëm për mjedisin → I pari në treg
 • Kompresorë spiralë dhe shkëmbyes nxehtësie të rinj të optimizuar me R-32
 • Potenciali i ngrohjes globale (GWP) i agjentit ftohës R-32 është 675, që është vetëm një e treta krahasuar me agjentin ftohës R-410 që përdoret zakonisht
 • Agjenti ftohës R-32 me GWP të ulët bie në klasin e kategorisë A2L në ISO817 dhe mund të përdoret në mënyrë të sigurt në shumë aplikime duke përfshirë sistemet me ujë të ftohur
 • Si një agjent ftohës me një komponent, R-32 është gjithashtu më i lehtë për t'u ricikluar dhe ripërdorur, një veti tjetër pozitive mjedisore në favorin e tij
 • Gamë e gjerë kapaciteti: 80 – 700 kW
 • Spirale kondensimi me mikrokanale, për ngarkesë të reduktuar të ftohësit
 • Versione me efikasitet "Argjend" dhe "Ar"
 • 3 konfigurime tingujsh
 • Plotësisht e përputhshme me Daikin on Site
 • Konfigurime të reja të grupit hidronik (pompë e vetme dhe dyshe, rezervuar inercial, VFD)
 • Version me një ose dy qarqe që mbivendoset ndërmjet 150 kW dhe 350 kW
  ›› Njësitë me një qark përshtaten me 2 ose 3 kompresorë
  ›› Njësitë me dy qarqe përshtaten me 4, 5 ose 6 kompresorë
 • Lista të gjera opsionesh
 • Opsion për rregullimin e shpejtësisë së ventilatorit (VFD)

Dy struktura të ndryshme

Strukturë e vetme V

›› Strukturë e hollë

›› Fleksibilitet më i lartë: konfigurim i ri i ndërmjetëm
zëri për versionet Argjend
dhe Ar

 

 

Strukturë modulare V

›› Strukturë krejtësisht e re

›› Efikasitet më i mirë i ngarkesës së pjesshme (SEER)
krahas gjeneratës së mëparshme:

›› +4% me sistemim
standard

›› +7% me opsionin VFD të ventilatorit

bg-image

Opsione të reja "free cooling" pa glikol në gamën e çillerëve EWAT~B:

 • Free Cooling Migration – Light
 • Free Cooling Migration – Full
 • "Free Cooling Migration - Full" me grupin hidronik
Free Cooling Migration – Light:

Pasi aktivizohet, kjo zgjidhje lejon zhvendosjen natyrale të ftohësit nga avulluesi drejt kondensatorit, duke anashkaluar njëherësh kompresorët dhe valvulën e zgjerimit. Falë dizajnit të shkëmbyesve, me rënie jashtëzakonisht të ulëta të presionit, kjo zgjidhje nuk ka nevojë për pajisje shtesë që të pompojë agjentin ftohës pasi përdor parimin e zhvendosjes natyrale. Kapaciteti i arritshëm i "Free-Cooling" është 25% i kapacitetit nominal të njësisë.

Free Cooling Migration – Full:

Përfshin një avullues shtesë të zhytur për çdo qark në paralel me shkëmbyesin e nxehtësisë me pjata standarde që mundëson përmirësimin e performancës.

Kjo zgjidhje përdor të njëjtat parime të zhvendosjes së lehtë, por duke qenë i pajisur me avullues "Shell & Tube (Shkëmbyes me serpentinë tub dhe mantel)" në shkëmbyesin e ujit, ai mundëson arritjen e një kapaciteti më të madh. Falë dizajnit të shkëmbyesve, me rënie jashtëzakonisht të ulëta të presionit dhe me distancë të shtuar në kuota nga kondesatori në avullues, kjo zgjidhje mund të ofrojë një kapacitet "Free Cooling" të barabartë me 75% të kapacitetit nominal të njësisë.

"Free Cooling Migration - Full" me grupin hidronik:

Përfshin "Free Cooling Migration - Full" dhe tuba për shpërndarje në anën e ujit që mundëson ndërrimin automatik të rrymës së ujit ndërmjet shkëmbyesit të nxehtësisë me ftohje mekanike dhe me "free cooling". Prania e një tubi shtesë mund të ndikojë gjurmët e njësisë.

bg-image

Lista të gjera opsionesh

Përfshirë opsione të reja:

 • Rezervuari i zbutjes

Rezervuari i zbutjes i montuar në njësi disponohet në të gjithë gamën për zgjidhje të menjëhershme.

 • Rikuperim i pjesshëm i nxehtësisë

Prezantimi i kontrollit të kondensimit që mundëson ruajtjen e kapacitetit të rikuperimit të nxehtësisë në temperatura më të ulëta ambienti kur njësia funksionon në kapacitet të plotë

HR në ambient 35°CHR në ambient 20°C
Rryma~ 15%~ 3%
I ri~ 15%~ 15%
 • Pompat VFD dhe kontrolli i rrymës së ndryshueshme

› Kontrolli i shpejtësisë së pompës nëpërmjet sinjalit të jashtëm 0-10 volt
› Menaxhimi i shpejtësisë së pompës me "termostat aktiv" dhe "termostat joaktiv"
› Kontroll i ndryshueshëm i rrymës kryesore

bg-image

Lidhshmëria

mAP

›› Aplikacioni në "Android"

›› Emuloni kontrolluesin e njësisë

›› Përdorni njësinë nëpërmjet një pajisjeje inteligjente në distancë (tabletë, telefon inteligjent, kompjuter)

›› Së shpejti do të disponohet në "PlayStore"

Opsion portativ me ekran me prekje

›› Ekran 10"

›› Ekran me prekje

›› Rrjeti: Me valë, "Bluetooth", GPS, GSM etj…

›› Ndërfaqja: Kartë SIM, RJ45, RS232, USB, HDMI, audio

Daikin on Site

Plotësisht i përputhshëm me platformën e bazuar në re kompjuterike "Daikin on Site" që mundëson një sërë funksionesh të avancuara që përfshijnë:

›› Monitorim në distancë,

›› Optimizim të sistemit

›› Mirëmbajtje parandaluese

Akses në distancë me një klikim nëpërmjet modemit LAN ose GSM

Mësoni më shumë

Gama EWAT-B