Skip to main content

Çillerët e DZ Series

Çiller me inverter me ftohje me ujë të ftohtë pa vaj

Pse të zgjidhni

çillerët DZ Series?

Teknologji me kushineta magnetike

Kushineta magnetike pa fërkim

Efikasitet kryesues në industri në ngarkesë të pjesshme

Të pajisura me shkëmbyes nxehtësie me efikasitet të lartë

Fleksibilitet në përdorim

Funksionim me kondensim të lartë dhe kondensim të ulët

Kompresor i vetëm

Nga 320 kW deri në 742 kW në platformën
R-134a

Nga 227 kW deri në 478 kW në platformën
R-1234ze(E)

Platforma R-134a

Kompresor i dyfishtë

Nga 610 kW deri në 1478 kW në platformën
R-134a

Nga 429 kW deri në 945 kW në platformën
R-1234ze(E)

Platforma R-1234ze(E)

Kompresor i trefishtë

Nga 1038 kW deri në 2173 kW në platformën
R-134a

Nga 741 kW deri në 1417 kW në platformën
R-1234ze(E)

Platforma R-134a
Logoja e çillerëve DZ Series
bg-image

Teknologji me kushineta magnetike

Pajisur me kompresorë centrifugalë me kushineta magnetike pa fërkim, transmision të integruar me frekuencë të ndryshueshme dhe teknologji direkte transmisioni me shpejtësi të lartë

Efikasitet kryesues në industri në ngarkesë të pjesshme

Kompresori me efikasitet të lartë është i pajisur me shkëmbyes nxehtësie me efikasitet të lartë për të krijuar një çiller impresionues

bg-image

Shtim i besueshmërisë

Dizajni i kushinetës magnetike pa fërkim nuk ka nevojë për sistem menaxhimi vaji, duke rezultuar në besueshmëri të shtuar dhe mirëmbajtje të reduktuar

Dizajn për ndërtesa “të gjelbra”

I zhvilluar për të arritur efikasitet maksimal dhe i përgatitur për të ardhmen për t’u pajtuar me standardet ekzistuese rregullatore dhe të dizajnit si edhe objektivat afatgjata të energjisë në BE

bg-image

Fleksibilitet në përdorim

DZ Series përfshin modele të përshtatshme për përdorim me kondensim të lartë (aplikimi “Dry Cooler”) dhe përdorim me kondensim të ulët (aplikimet “Cooling Tower”)

Projektuar për të qenë kompakte

Gjurmë e reduktuar në nivele minimale falë një dizajni unik me shkëmbyes nxehtësie të mbivendosur

Hot Gas Bypass (HGBP)

Ventili i gazit të nxehtë redukton ciklimin e kompresorit për të stabilizuar temperaturën e ujit të ftohur në ngarkesa shumë të ulëta. HGBP e kalon gazin e shkarkuar direkt në avullues ku ngarkesa e sistemit bie nën 10% të kapacitetit të kompresorit. Ky gaz i nxehtë ofron një qarkullim të qëndrueshëm të agjentit ftohës dhe e ruan çillerin që të mos kryejë ciklim të shkurtër me kushte ngarkese të reduktuar të kombinuar me ngritje të lartë. Ai gjithashtu redukton mundësinë e mbirrymës në njësitë me regjim pompe nxehtësie.

Heat Pump Version

Heat Pump Version përfshin Pursuit Mode, që lejon ndryshimin e anës së ujit. Një çelës i dedikuar i instaluar në panelin elektrik të njësisë, i jep mundësinë përdoruesit të zgjedhë mes regjimit të ftohjes ose të ngrohjes. Nëse përdoruesi zgjedh një kartë komunikimi, BMS mund të menaxhojë regjimet e ftohjes dhe të ngrohjes. Njësia përfshin HGBP dhe 20 mm izolim shtesë.

Fleksibilitet i opsioneve

Gamë e gjerë opsionesh, si p.sh. Rapid Re-Start, që i lejon njësisë të riniset pas një ndërprerjeje të energjisë brenda 26 sekondash pas rikthimit të energjisë, një transferim automatik te gjeneratori rezervë. Zgjidhje e plotë për aplikimet në qendrat e të dhënave.

Zgjidhje me zhurmë të ulët me kabinet të dedikuar kompresori të papërshkueshëm nga zhurma për të garantuar fleksibilitet të jashtëzakonshëm për t’u përshtatur me çdo aplikim specifik.Lidhshmëria

Mundësuar për përdorim përmes platformës “Daikin on Site” DZ mund të monitorohet në distancë, duke lejuar që sistemi të aksesohet me një klikim, për optimizim të sistemit dhe mirëmbajtje parandaluese.

Mundësuar për përdorim me një aplikacion të projektuar posaçërisht për t’u përdorur në njësi me pajisje telekomanduese (tablet, smartfon, kompjuter). Aplikacioni karakterizohet nga të dhëna që aksesohen lehtë dhe ndjek një paraqitje grafike efikase të të dhënave kryesore dhe afishimit të parametrave të përdorimit të njësisë.

Harta e Daikin për “Daikin on Site”

Mësoni më shumë