Chillerët DZ Series

Çillerët e DZ Series

Çiller me inverter me ftohje me ujë të ftohtë pa vaj

Pse të zgjidhni

çillerët DZ Series?

Teknologji me kushineta magnetike

Kushineta magnetike pa fërkim

Efikasitet kryesues në industri në ngarkesë të pjesshme

Të pajisura me shkëmbyes nxehtësie me efikasitet të lartë

Fleksibilitet në përdorim

Funksionim me kondensim të lartë dhe kondensim të ulët


Platforma R-134a

Kompresor i vetëm

Deri në 742 kW

Kompresor i dyfishtë / Qark i vetëm

Nga 610 kW deri në 1478 kW

Platforma R-134a
Logoja e çillerëve DZ Series

Platforma R-1234ze(E)

Kompresor i vetëm

Deri në 748 kW

Kompresor i dyfishtë / Qark i vetëm

Nga 429 kW deri në 945 kW

Platforma R-1234ze(E)
Teknologji me kushineta magnetike

Teknologji me kushineta magnetike

Pajisur me kompresorë centrifugalë me kushineta magnetike pa fërkim, transmision të integruar me frekuencë të ndryshueshme dhe teknologji direkte transmisioni me shpejtësi të lartë

Efikasitet kryesues në industri në ngarkesë të pjesshme

Kompresori me efikasitet të lartë është i pajisur me shkëmbyes nxehtësie me efikasitet të lartë për të krijuar një çiller impresionues

Shtim i besueshmërisë

Dizajni i kushinetës magnetike pa fërkim nuk ka nevojë për sistem menaxhimi vaji, duke rezultuar në besueshmëri të shtuar dhe mirëmbajtje të reduktuar

Dizajn për ndërtesa “të gjelbra”

I zhvilluar për të arritur efikasitet maksimal dhe i përgatitur për të ardhmen për t’u pajtuar me standardet ekzistuese rregullatore dhe të dizajnit si edhe objektivat afatgjata të energjisë në BE

Shtim i besueshmërisë
Fleksibilitet në përdorim

Fleksibilitet në përdorim

DZ Series përfshin modele të përshtatshme për përdorim me kondensim të lartë (aplikimi “Dry Cooler”) dhe përdorim me kondensim të ulët (aplikimet “Cooling Tower”)

Projektuar për të qenë kompakte

Gjurmë e reduktuar në nivele minimale falë një dizajni unik me shkëmbyes nxehtësie të mbivendosur

Fleksibilitet i opsioneve

Gamë e gjerë opsionesh, si p.sh. Rapid Re-Start, që i lejon njësisë të riniset pas një ndërprerjeje të energjisë brenda 26 sekondash pas rikthimit të energjisë, një transferim automatik te gjeneratori rezervë. Zgjidhje e plotë për aplikimet në qendrat e të dhënave.

Zgjidhje me zhurmë të ulët me kabinet të dedikuar kompresori të papërshkueshëm nga zhurma për të garantuar fleksibilitet të jashtëzakonshëm për t’u përshtatur me çdo aplikim specifik.Lidhshmëria

Mundësuar për përdorim përmes platformës “Daikin on Site” DZ mund të monitorohet në distancë, duke lejuar që sistemi të aksesohet me një klikim, për optimizim të sistemit dhe mirëmbajtje parandaluese.

Mundësuar për përdorim me një aplikacion të projektuar posaçërisht për t’u përdorur në njësi me pajisje telekomanduese (tablet, smartfon, kompjuter). Aplikacioni karakterizohet nga të dhëna që aksesohen lehtë dhe ndjek një paraqitje grafike efikase të të dhënave kryesore dhe afishimit të parametrave të përdorimit të njësisë.

Harta e Daikin për “Daikin on Site”

Mësoni më shumë