Skip to main content

Ngrohje dhe ujë i ngrohtë me popa termike

Daikin ofron një gamë të gjerë të sistemeve me shumë qëllime. Nga burimet e rinovueshme në ato fosile të energjisë, ne mund t'ju ndihmojmë të përshtatni zgjidhjen më të mirë për shtëpinë tuaj.

Kthehu te përmbajtja

Are you renovating or building new?

Energy Source

Which layout of the system you need?

What functions should your system have?

Do you consider to use Solar Panels?

Daikin Altherma Pompat Termike Ajër - ujë me temperaturë të ulët

Efikasiteti i energjisë gjatë ngrohjes deri në A___.jpg Efikasiteti i energjisë për ujë të ngrohtë deri në A.jpg
Pompë termike me temperaturë të ulët - Ideale për ndërtime të reja
Rezervuari i integruar për ujë të ngrohtë
Mundësi për instalim fleksibël
Mund të lidhet me panele për energji diellore
Lidhje me ngrohjen nën dysheme, radiatorët dhe konvektorët e pompës së nxehtësisë
Dizajn që ka fituar i çmime
Aplikacion Daikin Residential Controller
Bluevolution

Daikin Altherma High Temperature Air-to-Water Heat Pumps

Efikasiteti i energjisë gjatë ngrohjes deri në A___.jpg Efikasiteti i energjisë për ujë të ngrohtë deri në A.jpg
Pomp termike me temperaturë të ulet, ideale për ndërtime të reja
Ideale për rinovime dhe zëvendësim të kaldajave të vjetra me dru ose naftë
Rezervuari i integruar për ujë të ngrohtë
Mundësi për instalim fleksibël
Mund të lidhet me panele për energji diellore
Lidhje me ngrohjen nën dysheme, radiatorët dhe konvektorët e pompës së nxehtësisë
Dizajn që ka fituar i çmime
Aplikacion Daikin Residential Controller
Bluevolution

Daikin Altherma Pompat Termike nga Burimi Tokësor

Efikasiteti i energjisë gjatë ngrohjes deri në A___.jpg Efikasiteti i energjisë për ujë të ngrohtë deri në A.jpg
Për shtëpi të reja dhe rinovime të mëdha
Rezervuari i integruar për ujë të ngrohtë
Lidhje me ngrohjen nën dysheme, radiatorët dhe konvektorët e pompës së nxehtësisë
Aplikacion Daikin Residential Controller