Skip to main content

Shërbimet për cilësinë e ajrit në ambientet e brendshme (IAQ)

Oferta e Daikin për Shërbimet IAQ

Instalimi dhe komisionimi

Është e rëndësishme që sistemet HVAC të instalohen sipas rekomandimeve të prodhuesve dhe të komisionohen sipas dizajnit përfundimtar.

Dihet që instaluesit bëjnë ndryshime në terren, ndryshojnë gjatësinë e tubacioneve, për shembull - që mund të ketë ndikim të konsiderueshëm në performancë, efikasitetin në energji dhe cilësinë e ajrit të brendshëm.

Është i rëndësishëm përdorimi (dhe supervizimi) i një instaluesi të miratuar për të instaluar sistemet e një prodhuesi të caktuar, siç është edhe zgjedhja e një kompanie me përvojë në instalime të ngjashme.

Mirëmbajtja

Mirëmbajtja e rregullt e sistemeve të ajrosjes është sigurisht e rëndësishme dhe duhet të jetë pjesë e regjimit të përgjithshëm të servisit për sistemin HVAC të një ndërtese.

Pastërtia është e një rëndësie të veçantë kur kemi të bëjmë me ajrosjen, sepse pluhuri dhe papastërtitë mund të ndikojnë në aftësinë e tij për të ruajtur cilësinë e ajrit të brendshëm.

Mirëmbajtja duhet të përfshijë kontrollin e hyrjes dhe daljes për çdo shenjë akumulimi papastërtish, ndotjeje ose kontaminimi, dëmtimi nga moti dhe kafshët, si edhe inspektimet e tubacioneve të njësive të brendshme.

Programi Refilter i Daikin

Daikin ofron një program Refilter për analizimin, optimizimin dhe përmirësimin e sistemit tuaj HVAC me një fokus total në cilësinë e ajrit të brendshëm.

  • Auditimi i cilësisë së ajrit të brendshëm
  • Programi Fresh Air për optimizimin e cilësimeve
  • Plan i personalizuar masash me përmirësim dhe kundërmasa

Ekspertët tanë ofrojnë vizitë në terren me një listë kontrolli teknike të orientuar drejt IAQ.

Ne ju mbështesim juve me ekspertizën tonë për të verifikuar statusin e sistemit tuaj HVAC dhe për t’ju dhënë një raport të qartë të gjendjes së sistemit tuaj të kondicionimit të ajrit, tubacioneve, njësive të ajrosjes dhe njësive të brendshme.

Ne identifikojmë një komplet të menjëhershëm veprimesh që do të përmirësojnë kapacitetin e sistemit tuaj për të rritur ajrin e freskët në ambientet e brendshme dhe për të reduktuar riqarkullimin e pluhurit.

Dhomë hoteli me dollapë inkaso prej druri dhe dekorim orkide e bardhë
Ikona e listës së kontrollit

Ekspertët tanë ofrojnë vizitë në terren me një listë kontrolli teknike të orientuar drejt IAQ.

Logoja e programit Refilter të Daikin
Ikona e monitorimit të statusit

Ne ju mbështesim juve me ekspertizën tonë për të verifikuar statusin e sistemit tuaj HVAC dhe për t’ju dhënë një raport të qartë të gjendjes së sistemit tuaj, tubacioneve, njësive të ajrosjes dhe njësive të brendshme.

Mbani në kontroll IAQ

Ekspertët e Shërbimit të Daikin ju mbështesin që të identifikoni çdo pikë të përmirësueshme të sistemit tuaj HVAC, me një komplet të dedikuar opsionesh nga gama jonë e plotë e shërbimeve dhe përvojës.

Ilustrimi i portofolit të shërbimeve IAQ