Skip to main content

Ajrosja për banesa

Zbuloni më shumë rreth zgjidhjes CHRV për ndërtesat rezidenciale

Ajrosja

bg-image

Sistemet e ajrosjes sigurojnë kushtet klimatike optimale duke ofruar një ambient të pastër, të shëndetshëm dhe komod për ndërtesat e të gjitha llojeve dhe aplikime të ndryshme.

Në një dhomë krejtësisht të mbyllur në një ndërtesë, ajri nuk mund të hyjë ose dalë lehtë nga dhoma, duke bërë që ndotësit e ajrit të mbeten dhe të akumulohen atje. Kjo mund të ndikojë në shëndetin e njerëzve në dhomë. Ajrosja është thelbësore për uljen e efikasitetit dhe heqjen e këtyre ndotësve të ajrit.

Një sistem ajrosjeje i mirëmbajtur mirë dhe një normë e mjaftueshme shkëmbimi ajri kanë demonstruar se janë një zgjidhje efikase për të mbrojtur njerëzit nga ndotësit, duke përfshirë viruset.

Këta ndotës janë në përgjithësi:

 • CO2
 • Lagështira
 • Emetimet kimike (VOC)

Ne e masim CO 2 dhe lagështirën relative në këtë mënyrë:

 • CO2 (PPM):
  CO2 është një gaz i pranishëm në ajër i prodhuar nga çdo organizëm i gjallë kur ata marrin frymë. Përqendrimi mesatar i CO2 në ajrin e ambientit është 300-400 ppm.
Ilustrim rreth përqendrimit mesatar të CO2.

 • > 1200ppm = cilësia e ajrit të brendshëm E KEQE
 • 1000-1200 ppm = cilësia e ajrit të brendshëm është E PRANUESHME
 • < 1000 ppm = cilësia e ajrit të brendshëm E SHËNDETSHME
 • LAGËSHTIA RELATIVE (RH %):
  Është raporti i presionit të pjesshëm të avullit të ujit me presionin e ujit të avullit të ekuilibrit në një temperaturë të caktuar.
Ilustrim rreth lagështisë relative.

 • > 70% = ajri është TEPËR I LAGËSHT
 • 30-70% = ajri është I MIRË
 • < 30% = ajri është TEPËR I THATË

Koncepti i teknologjisë CHRV

Koncepti i Ajrosjes së centralizuar për rikuperimin e nxehtësisë (Centralized Heat Recovery Ventilation - CHRV)

Ilustrim që tregon sistemin e ajrosjes me 2 zona

Sistemi i ajrosjes me 2 zona

Sensorët monitorojnë nga afër praninë e personave dhe aktivitetin në banesë përmes sensorëve të CO2 dhe/ose të lagështirës. Kjo lejon një zbulim të automatizuar se kur të ajroset, ku të ajroset (zona e ditës ose zona e natës) dhe sa të ajroset.

Kontrollimi i dy zonave më vete me një valvulë të integruar, redukton në mënyrë të konsiderueshme konsumin përmes ventilatorëve EC, që përkthehet në reduktimin më të lartë të energjisë dhe një etiketë energjie A+.

Avantazhet kryesore të teknologjisë CHRV

Efikasitet energjie

 • Ajri i freskët kalon përmes shkëmbyesit të nxehtësisë përpara se të futet brenda
 • Anashkalim për kapacitet ftohjeje falas
 • Mundësi sistemi kontrolli për 2 zona

Cilësia e ajrit të brendshëm

 • Kapacitet i lartë filtrimi
 • Sensorë CO2 / lagështie

Njësi DUCO

Komoditet

 • Lejon që ajri i kthimit t’ia kalojë shumicën e nxehtësisë së tij ajrit të freskët që hyn gjatë dimrit
 • Mundësi për parangrohje e ajrit të freskët gjatë dimrit

Pse DUCO?

DUCO ofron zgjidhje gjithëpërfshirëse

Një zgjidhje e vetme për zgjidhje gjithëpërfshirëse për ajrosjen

Gamë e plotë e njësive për Ajrosja të centralizuar për rikuperimin e nxehtësisë (CHRV), tubat dhe aksesorë.

Kontroll inteligjent i kërkesës

Dhoma ajroset vetëm kur është e nevojshme dhe me sasinë e duhur të ajrit. Përqendrimi i CO2 dhe i lagështisë në ajër përdoren si tregues. Kjo ndihmon në shmangien e humbjes së panevojshme të nxehtësisë ndërkohë që garanton një klimë optimale të brendshme.

Një prej sistemeve më të qeta

Krijohet një klimë komode e brendshme përmes ajrosjes të qetë si pëshpërimë. DUCO shkëlqen në akustikë si në ajrin në hyrje dhe në dalje.

Kalibrim automatik

Kalibrimi automatik, ku matja dhe teknologjia e përshtatjes bazohet në parimet e kalibrimit në presion konstant, gjithmonë ofron një garanci 100% të një rezultati cilësor përfundimtar dhe kthehet në një kursim 50% në kohën e konfigurimit për instaluesin.

Lidhshmëria

Me Communication Print opsional ju keni opsionin që të lejoni sistemet e ajrosjes DUCO të komunikojnë përmes ModBus dhe/ose Eternetit. Integrimi i ModBus u mundëson atyre të lidhen me një sistem menaxhimi për ndërtesa.

Efikasitet i lartë konvertimi i energjisë

Kombinimi i filtrave dinamikë të shpërndarjes së ajrit dhe shkëmbyesve të nxehtësisë me performancë të lartë rezulton në raport të lartë efikasiteti.

Vetëm te Daikin

Një grua që relaksohet në divan

Falë DUCO, Daikin ofron sisteme të centralizuara HRV me një valvulë të integruar për 2 zona. Me versionin për 2 zona të DucoBox Energy Premium, gama e produkteve të Daikin zgjerohet me një sistem unik ajrosjeje me kontroll të integruar për 2 zona. Nëse një zonë e caktuar nuk kërkon ajrosje, ajo zonë nuk ajroset. Kursimet në kosto për ngrohje, konsum më të ulët dhe komoditeti në zhurmë i vetë njësisë (rpm më e ulët) janë pasojat logjike.

Sensorët zbulojnë në mënyrë të përkryer lëvizjet e banorëve nëpër shtëpi. Kjo bën të mundur që të përcaktohet automatikisht ku, kur dhe në çfarë sasie kërkohet ajrosje.

Duke kontrolluar dy zonat veçmas me një valvulë të integruar, konsumi i ventilatorëve EC reduktohet në mënyrë të konsiderueshme, që nënkupton një etiketë energjie A+.

 • Cilësi optimale e ajrit të brendshëm në mënyrën më energjike të optimizuar falë kontrollit për 2 zona
 • Sistemi më i qetë i ajrosjes në treg
 • Kalibrim automatik