Skip to main content

Zgjidhjet e integruara të Daikin për ndërtesa kolektive

Ndryshim nga djegia në zgjidhje ekologjike për ndërtesat shumëkatëshe (>10 apartamente)​

Sfida

Numri i personave që jetojnë në zona urbane është rritur vazhdimisht në vitet e fundit.​

Si pasojë, kërkesa më e lartë për hapësirë banimi bën që sektori i ndërtesave kolektive të rritet në qytetet e ardhshme. Sektori i ndërtimit luan një rol të konsiderueshëm për konsumin e energjisë dhe përbën 40% të energjisë që përdoret në BE.​

Direktivat e reja evropiane nxisin efikasitetin e ndërtesave moderne për të arritur objektivat e të ardhmes. Në këtë perspektivë, pompat e nxehtësisë luajnë një rol kyç në arritjen e këtyre objektivave jo vetëm në shtëpitë individuale por edhe në pallatet me apartamente.​

Daikin, lideri në inovacion për më shumë se 90 vite, merr sfidën në ndërtesat kolektive për të aplikuar zgjidhje të plota të rinovueshme bazuar në teknologjitë tona të brendshme të pompave të nxehtësisë. Nga ndërtesat me apartamente të ulëta deri tek ato shumëkatëshe, nga sistemet individuale deri tek ato të ngrohjes së centralizuar, nga retrofiti deri te ndërtimet e reja, Daikin ka produktet, përvojën dhe zgjidhjen për ju.​

Shqetësime praktike

Përdorimi i burimeve të energjisë së rinovueshme në aplikimet kolektive është i kufizuar për shkak të shqetësimeve praktike.

Instalimi në hapësira të vogla

Hapësira e instalimit për njësitë e brendshme dhe të jashtme është e kufizuar në ndërtesat e apartamenteve dhe ndërtesat kolektive.​

Përdoruesit ngurrojnë ta zënë hapësirën në ballkon.​

Ndërtuesit duhet të marrin në konsideratë rregulloret urbanistike të bashkisë, pritshmëritë e klientëve dhe rregullat e administrimit të pallateve kur projektojnë ndërtesa të reja.​

Për ndërtesat shumëkatëshe, integrimi i energjive të rinovueshme është i kufizuar nga disponueshmëria e hapësirës mbi çati.

Influenca e kufizimeve për zhurmat influencojnë në pozicionin e instalimit të pompave të nxehtësisë në ndërtesat e apartamenteve.​

Vendndodhja e papërshtatshme e pompave të nxehtësisë jashtë apartamentit mund të krijojë shqetësime për fqinjët.​

Niveli maksimal i lejuar i zhurmës gjatë natës është 35 dBA në 3 m distancë nga fqinjët.​

Niveli i zhurmës së pompave të nxehtësisë është një shqetësim i zakonshëm gjatë instalimit të njësisë brenda apartamentit.​

Instalimi i heshtur
Uji që del nga rubineti

Kërkesa për ujë të ngrohtë shtëpiak (DHW) rritet shumë në ndërtesat e reja të apartamenteve.​

Nga shtëpitë njëfamiljare deri te shtëpitë shumëfamiljare, kërkesa për ujë të ngrohtë shtëpiak po rritet në rëndësi në kërkesën e përgjithshme për ngrohje.​

Në sektorin e ndërtimeve të reja, energjia e përdorur për ngrohjen e ambientit po reduktohet falë izolimit të përmirësuar të ndërtesave.​

Prandaj, prodhimi me efikasitet të lartë i ujit të ngrohtë në shtëpi është i rëndësishëm për të reduktuar përdorimin kryesor të energjisë në ndërtesat e apartamenteve.​

Higjiena e ujit duhet të garantohet për të respektuar rregulloret lokale.​

Rregulloret evropiane kërkojnë temperaturë uji 60°C në pikën e rubinetit.

Uji në sistem mund të qarkullojë me temperatura mbi 55 °C për shumicën e dizajneve me depozitë ruajtjeje për ujin e ngrohtë në shtëpi me qëllim që të parandalohet zhvillimi i bakterit të legjionelës në ujë.​

Çift që lan enët
Dizajni i tubit

Dizajni i sistemeve hidraulike në ndërtesat shumëkatëshe kërkon ndërgjegjësim të kujdesshëm

Prodhimi i ujit në temperaturë të lartë (70°C) dhe qarkullimi i tij brenda një ndërtese shkaktojnë:​

 • humbje të larta të nxehtësisë (deri në 40%) në rrjetet me tuba të shpërndarjes
 • kosto të lartë hidraulike falë madhësisë më të madhe të tubave dhe izolimeve të shtuara të tubave
bg-image

Zgjidhjet e integruara të Daikin për ndërtesa kolektive

Për t’u ofruar ndërtesave të apartamenteve dhe ndërtesave kolektive pajisje ngrohjeje ekologjike dhe me performancë të lartë në energji, Daikin kombinon produktet e ngrohjes së aplikuar dhe rezidenciale për të ofruar një sistem të integruar që kapërcen me lehtësi shqetësimet praktike në ndërtesat shumëkatëshe.

Duke përdorur njësinë e aplikuar EWYT-B si njësinë e pompës së nxehtësisë që lidhet me shumë njësi të brendshme, Daikin Altherma 3 WS mund të sigurojë komoditet në ngrohje/ftohje, ujë të ngrohtë sanitar dhe kontroll individual të temperaturës në ndërtesat individuale.

Ky sistem mund të plotësohet po ashtu me një gamë të gjerë dhe fleksibël të emetuesve Daikin (Ngrohje nën dysheme, konvektorë të pompave të nxehtësisë) që e lejojnë klientin të zgjedhë emetuesin që dëshiron për apartamentin e vet.

Gjithashtu, ai mund të performojë operacione të njëkohshme me efikasitet të lartë për ngrohje, ftohje dhe ujë të ngrohtë në shtëpi falë efektit të rikuperimit të nxehtësisë mes apartamenteve. Falë kësaj, emetimet e CO2 mund të reduktohen në mënyrë të konsiderueshme krahasuar me bojlerët tradicionalë.

Si funksionon qarku i ujit?

Zgjidhja Daikin Altherma për apartament ofron ngrohje dhe ujë të ngrohtë dhe ftohje nëse kërkohet, për ndërtesat shumëkatëshe të apartamenteve. Sistemi përbëhet nga një rrjet pompash nxehtësie ujë-ujë brenda apartamentit me cilindra të integruar për ujë të ngrohtë në shtëpi, të lidhura me një qark të përbashkët qendror uji për të formuar një sistem të përbashkët. Qarku qendror i ujit mund të ngrohet/ose ftohet përmes pompave të nxehtësisë Daikin me burim ajrin që punojnë me temperaturë të ulët dhe efikasitet të lartë.

Pompa e nxehtësisë brenda apartamentit

Altherma me burim uji përmirëson ngrohjen në secilin apartament dhe prodhon ngrohje/ftohje të ambientit dhe ujë të ngrohtë në shtëpi me autonomi të plotë
 • Sistemi autonom me pompë nxehtësie
 • Instalim me gjurmë të vogël (60 x 65 cm)
 • Njësi ekstra e qetë (fuqia e zhurmës = 39 dBA)
 • E përputhshme me çdo lloj emetuesi

Pompa e nxehtësisë me ftohje me ujë për hapësira tregtare

Qarku qendror i ujit ngrohet nga pompa e nxehtësisë e centralizuar me burim ajrin
 • Gamë e gjerë kapaciteti 80 deri 700 kW
 • Zgjidhje ekologjike me agjent ftohës R32
 • Ofron ngrohje dhe ftohje
 • Zgjidhje e optimizuar për ngrohje

Pompë nxehtësie e përbashkët

Ruan qarkun qendror të ujit mes +10°C dhe +30°C
 • Pompa modulare e nxehtësisë me burim ajrin

 • Zgjidhje ekologjike me agjent ftohës R32

 • Gamë e gjerë kapaciteti e ngrohjes me një njësi (82 kW – 670 kW)

 • Ofron ngrohje dhe ftohje

Qarku qendror i ujit

Qarku qendror i ujit shpërndan nxehtësi në gradë të ulët përmes ndërtesës duke përdorur temperatura uji pranë ambientit
 • Rrjeti me temperaturë më të ulët (10°C – 30°C)

 • Eliminohen humbjet e nxehtësisë nga tubat e shpërndarjes dhe mbinxehja e korridorit

 • Madhësi e reduktuar e tubacioneve

 • Rikuperimi i nxehtësisë i mundshëm nëpër rrjetin e shpërndarjes

Konvektori i pompës së nxehtësisë

Gjeneratorë të përkryer me temperaturë të ulët të konvektorit të pompës së nxehtësisë, duke kombinuar dizajnin elegant, madhësinë minimale dhe zhurmën e ulët
 • Përshtatet me lehtësi në të gjitha ambientet, falë madhësisë dhe dizajnit

 • Përshtatje e përkryer me gjeneratorët me temperaturë të ulët

 • Zhurmë shumë e ulët

 • Madhësi e hollë me një gjerësi prej vetëm 135 mm

Ngrohje nën dysheme

Ngrohje rigjeneruese në dimër dhe ftohje në verë, e përkryer për ndërtesat e reja

Çilleri EWYT-B

Qarku qendror i ujit ngrohet nga pompa e nxehtësisë e centralizuar me burim ajrin

Daikin Altherma 3 WS

Daikin Altherma me burim uji përmirëson ngrohjen në secilin apartament dhe prodhon ngrohje/ftohje të ambientit dhe ujë të ngrohtë në shtëpi me autonomi të plotë