Skip to main content

Aktualizimi dhe optimizimi për sistemet VRV

Përfitimet e aktualizimit me retrofit

Përfitimet e aktualizimit me retrofit

Për të rritur komoditetin, besueshmërinë dhe performancën e përgjithshme të sistemit tuaj VRV, ne besojmë se zgjedhja e një retrofiti është opsioni më i mirë. Në veçanti, kompleti ynë i retrofitit të kompresorit VRV mund ta ndihmojë sistemin tuaj të arrijë më shumë kursime në energji, të sjellë më shumë komoditet dhe të shtojë jetëgjatësinë e sistemit tuaj VRV.

Pse të zgjidhni një komplet me retrofit i kompresorit të VRV

 • Më shumë efikasitet në energji

  • Kurseni energji deri në 10%
  • Arrini efikasitet më të lartë në energji me teknologjinë Variable Refrigerant Temperature
  • Arrini efikasitetit të lartë sezonal
 • Jetëgjatësi më e gjatë

  • Kompresori i ri rrit jetëgjatësinë e njësisë suaj
  • Shmangi avaritë e mundshme me mirëmbajtjen parandaluese
  • Reduktoni emetimet e CO2 me aktualizimet e rregullta të sensorëve
 • Komoditet më i lartë

  • Parandalon korrentet e ftohta me temperaturat më të larta të fryrjes
Kompletet e retrofitit të VRV

Kompletet e retrofitit të VRV

Kompleti ynë i retrofitit të kompresorit të VRV është një zgjedhje ideale për të përmirësuar performancën e të gjitha aplikimeve të VRV. Për të maksimizuar këtë komplet, rekomandojmë që ta përdorni atë bashkë me teknologjinë më të fundit, si p.sh. Variable Refrigerant Control ose një kompresor të përmirësuar. Për performancë dhe besueshmëri maksimale, mund të zgjidhni gjithashtu të përfshini kompletin tonë të remontit të sensorit VRV për të zëvendësuar pjesët me përdorim të lartë.