Skip to main content

Shërbimi i komisionimit i Daikin

Shërbimi i Daikin është këtu për ju

Që nga ndezja dhe testimi deri te akordimi përfundimtar, përfaqësuesit tanë të shërbimit të Daikin janë të gatshëm të ofrojnë mbështetje për çdo hap të procesit të instalimit. Praktikat tona efikase dhe efektive ndihmojnë të gjithë instaluesit që të sigurohen që instalimi i Daikin të vazhdojë të funksionojë me performancë maksimale.

Nëse keni përvojë të pakët me komisionimin e produkteve tona, ne rekomandojmë të flisni me përfaqësuesit tanë të Shërbimit të Daikin për të marrë trajnim dhe udhëzim të plotë gjatë instalimit të zgjidhjeve tona.