Skip to main content

Daikin Altherma Flex Type

Zgjidhja e klimës me efikasitet energjie për të siguruar ngrohje, ftohje dhe volume të larta uji të ngrohtë.

Për përdorime rezidenciale dhe komerciale

Daikin Altherma Flex Type kombinon ngrohjen, ujin e ngrohtë dhe ftohjen në një sistem të centralizuar, duke e bërë atë zgjidhjen ideale për ndërtesa të mëdha rezidenciale ose hapësira komerciale.

Ndërtesat rezidenciale

Altherma Flex për ndërtesa rezidenciale
  • Kontroll individual i ngrohjes, ujit të ngrohtë dhe ftohjes për secilin apartament
  • 1 njësi e jashtme mund të lidhet me deri në 10 njësi të brendshme.

Zbatime tregtare

Altherma Flex për ambiente tregtare
  • Njësitë e brendshme të centralizuara ofrojnë shkallëzim sistemi modular
  • Aftësi për të prodhuar sasi të mëdha uji të ngrohtë
  • 1 njësi e jashtme mund të lidhet me deri në 10 njësi të brendshme.

Furnizim me energji të rinovueshme

Ngrohni ose ftoni pavarësisht nga kërkesat e hapësirave ose dhomave të tjera në ndërtesë. Daikin Altherma Flex Type është një pompë nxehtësie ajër-ujë që siguron energji duke nxjerrë energjinë nga ajri. Ky konfigurim 3 në 1 mbështetet në një sistem rikuperimi nxehtësie, me efikasitet të lartë, që do të thotë se nxehtësia e absorbuar gjatë ftohjes së një zone mund të rikuperohet dhe përdoret për prodhimin e ujit të ngrohtë ose për ngrohje në një zonë tjetër, duke e bërë të gjithë sistemin shumë efikas.

bg-image

Furnizim i pakufizuar me ujë të ngrohtë

E pajisur me teknologjinë kaskadë, Daikin Altherma Flex Type është zgjidhja ideale për ndërtesat ku ka kërkesë të lartë për ujë të ngrohtë. Duke përdorur energjinë e rinovueshme nga pompa e nxehtësisë dhe duke rikuperuar nxehtësinë nga operacionet e ftohjes, sistemi mund të ngrohë depozitën e ujit të ngrohtë me deri në 75°C pa përdorimin e një ngrohësi elektrik. Funksionet e vendosura paraprakisht ngrohin automatikisht depozitën e ujit gjatë periudhave me tarifë të ulët të energjisë, në mënyrë që të kurseni para dhe të keni ujë të ngrohtë sipas kërkesës kur ju nevojitet.

Teknologjia kaskadë

Teknologjia jonë kaskadë na jep mundësinë të prodhojmë ujë të ngrohtë deri në 80°C, duke përdorur energjinë e rinovueshme.

Teknologjia kaskadë e Daikin
  • Njësia e jashtme nxjerr energjinë nga ajri dhe e transferon atë te njësia e brendshme përmes qarkut të agjentit ftohës
  • Njësia e brendshme rrit temperaturën e agjentit ftohës duke përdorur një qark të dyfishtë unik
  • Qarku i agjentit ftohës e transferon nxehtësinë te uji në sistem