Skip to main content

Pse është temperatura e dhomës që tregon Daikin Online Controller ndryshe nga temperatura e vendosur edhe pasi është arritur temperatura e dhomës?​

Kjo është sjellje normale e njësisë.

Temperatura e shfaqur në Daikin Online Controller është ajo që dallohet nga sensori i temperaturës që ndodhet brenda njësisë së brendshme. Kjo temperaturë mund të ndryshojë nga temperatura aktuale mesatare në dhomë për shkak të disa efekteve. Për shembull, sipas ligjeve të natyrës ajri i nxehtë ngrihet lart, prandaj shtresat e sipërme të ajrit të dhomës do të jenë më të ngrohta se temperatura mesatare. Diferenca në temperaturë do të varet nga madhësia e dhomës dhe humbjet e nxehtësisë së dhomës, pozicioni i instalimit të njësisë në dhomë, distanca e tij nga tavani dhe cilësimi i shpejtësisë së ventilatorit.

Logjika e kontrollit të njësisë është projektuar për ta kompensuar këtë efekt. Ajo kontrollon temperaturën mesatare të dhomës dhe e mban atë sa më pranë të jetë e mundur temperaturës së caktuar nga klienti.