Skip to main content

Çfarë është transferimi i nxehtësisë?

Nxehtësia gjithmonë qarkullon nga një substancë më e ngrohtë në një më të ftohtë. Në realitet, molekulat që lëvizin më shpejt e transferojnë një pjesë të energjisë së tyre te ato më të ngadaltat. Kështu molekulat më të shpejta ngadalësohen pak dhe ato më të ngadaltat marrin shpejtësi. E shprehur thjeshtë, kjo do të thotë se kur është ngrohtë jashtë, nxehtësia përpiqet të “pushtojë” hapësirat më të ftohta të brendshme.

Nxehtësia mund të transferohet nga një trup në tjetrin përmes një prej metodave të mëposhtme:

  • rrezatimi
  • përcjellja
  • konveksioni