Skip to main content

Çfarë është rregullatori i presionit të avulluesit (EPR)?

Rregullatori i presionit të avulluesit (EPR) është një pajisje që përdoret për të ruajtur një presion konstant avullimi dhe kështu një temperaturë konstante të sipërfaqes në avullues.

Duke përshtatur linjën e thithjes, sasia e gazit të agjentit ftohës përshtatet me ngarkesën e avulluesit.