Skip to main content

Po legjionela?

Bakteri i legjionelës banon në mënyrë të natyrshme në ujë. Temperatura është me rëndësi të madhe për rritjen e legjionelës. Veçanërisht temperaturat mes 40°C dhe 50°C mund të çojnë në kolonizimin e baktereve.

Duke qenë se Daikin nuk përdor ujë në sistemet e veta të ajrit të kondicionuar, nuk mund të shkaktohen dëme te njerëzit. Në sistemet me ujë të ftohur për qëllime industriale, bakteret e legjionelës nuk mund të jetojnë për shkak të temperaturës së ulët të ujit në qarkun e mbyllur.

Parimi i ujit të freskët të Daikin

Të gjitha sistemet e Daikin që prodhojnë ujë të ngrohtë në shtëpi janë të pajisura me depozitë kundër legjionelës dhe një cikël javor dezinfektimi që parandalon akumulimin e baktereve në ujin e ruajtur. Disa prej këtyre depozitave megjithatë bazohen në parimin e qarkullimit të ujit, që do të thotë se nuk është i nevojshëm dezinfektimi javor termik.

Nëse kërkoni të keni një ndjesi absolute të ujit të freskët, merrni në konsideratë depozitën tonë termike ECH20. Ndryshe nga ngrohësit tradicionalë të ujit, depozita termike ECH20 e ngroh në çast ujin që kalon përmes depozitës. Ky proces shmang depozitimin e zgjatur të ujit dhe rrit në mënyrë të konsiderueshme sigurinë dhe cilësinë e ujit të ngrohtë. E pajisur me një depozitë termike kundër legjionelës, pompa jonë e nxehtësisë e ujit të ngrohtë të ECH20 ju siguron gjithmonë ujë të ngrohtë të freskët dhe të shëndetshëm.