Skip to main content

Aplikacioni ONECTA nuk po lidhet me sukses

Ju lutemi sigurohuni që të jeni në afërsi të Daikin Altherma kur kryeni procedurën e regjistrimit. Aplikacioni ONECTA përmban një udhëzim hap pas hapi se si të aktivizohet pika e aksesit për portëkalimin tuaj me valë të Daikin Altherma.


Zgjidhje e përkohshme për përdoruesit e iOS 15:

Aplikacioni ONECTA 2.7.0 , 3.0.2 dhe 3.1.0 paraqet probleme me lidhjen drejt pikës së aksesit me valë Daikin. Për t’u lidhur me sukses, ju lutemi ndiqni hapat vijues:

 • Përditësoni aplikacionin në versionin 3.1.0 ose më të ri
 • Çaktivizoni të dhënat celulare (3G/4G/..) në telefonin tuaj iPhone
Çaktivizoni të dhënat celulare
 • nisni komisionimin e njësisë suaj Daikin përmes aplikacionit ONECTA.

Informacion i përgjithshëm:

Ju lutemi vini re se pika e aksesit është aktive vetëm për 3 minuta kur nuk është në proces asnjë komisionim. Pasi telefoni juaj të lidhet me pikën e aksesit, ai mbetet aktiv për sa kohë që telefoni juaj është i lidhur. Pasi të shkëputet, pika e aksesit qëndron sërish në dispozicion për 3 minuta, pas kësaj çaktivizohet dhe duhet ta aktivizoni përsëri përmes ndërfaqes MMI. (Në firmuer 1.0.8 pika e aksesit është aktive vetëm për 1 minutë)


Ju lutemi vini re se mund të lidhet vetëm 1 telefon me pikën e aksesit gjatë gjithë kohës. Një lidhje e dytë do të refuzohet nga portëkalimi. Aplikacioni ONECTA do të përpiqet automatikisht të shkëputet kur hyrja të ketë sukses ose kur aplikacioni të mbyllet. Në Android 9 ose version më të ulët, shkëputja automatike nuk funksionon gjithmonë siç duhet në varësi të skenarit të përdorur, prandaj sigurohuni që të jeni shkëputur duke kontrolluar cilësimet e Wi-Fi.


Ju lutemi vini re se nëse sistemi operativ tregon se jeni lidhur me një rrjet pa “internet”, atëherë ju lutemi qëndroni të lidhur me “daikin-ap”. Nëse jepet ndonjë dritare për ta kthyer rrjetin në një rrjet të mëparshëm pa internet, zgjidhni opsionin për të qëndruar i lidhur me “daikin-ap”. Nëse nuk e bëni këtë do të rezultojë në dështim.


Në raste të rralla, është e mundur që aplikacioni ONECTA të mos mund të lidhet automatikisht me portëkalimin me valë të Daikin Altherma. Kur ndodh kjo, aplikacioni ONECTA do t’ju informojë dhe do t’ju kërkojë të lidheni manualisht me portëkalimin me valë.

Markat që u prekën më shumë ishin:

 • Telefonat celularë OnePlus me Android 10 dhe version më të lartë
 • Telefonat celularë Huawei me Android 10 dhe version më të lartë

 1. Shtypni “copy WiFi password to clipboard” (kopjo fjalëkalimin e WiFi në kujtesën e fragmenteve) (mund të kërkohet lëvizja në faqe për të zbuluar butonin e kopjimit) ose përdorni: D5ApAG5R2J2tnFRA5My7Y28rP95mv65
 2. Shkoni te cilësimet Wi-Fi të sistemit tuaj operativ
 3. Kërkoni për daikin-ap dhe zgjidhni këtë rrjet me valë
 4. Kur kërkoni një fjalëkalim WiFi, kaloni fjalëkalimin e kopjuar
 5. Kthehuni tek aplikacioni
 6. Duhet të vazhdojë vijimi me procesin e lidhjes
Nuk mund të lidhet me portëkalimin
 • Nëse dëshironi të riprovoni kërkimin automatik për pikën e aksesit “daikin-ap”, ju lutemi mbyllni procesin e lidhjes dhe provoni sërish.

  Gjatë verifikimit të produktit, kemi zbuluar se në raste ekstreme të rralla, disa sisteme operative smartfonësh kanë probleme në lidhjen me pikën e aksesit “daikin-ap”. Në një rast të tillë, ju lutemi sigurohuni që telefoni juaj po ekzekuton përditësimin më të fundit të sistemit operativ që është i disponueshëm, provoni ta rindizni telefonin ose përdorni një telefon tjetër për të përfunduar procesin e lidhjes së portëkalimit me valë Daikin Altherma.
 • Markat që u prekën më shumë ishin:
 • Disa modele iPhone që përdorin iOS 14.x
 • Telefonat Xiaomi që nuk kanë përditësimet më të fundit të sistemit operativ.