Skip to main content

Fluksi i ajrit papritur bëhet më i fortë gjatë përdorimit në ngrohje

Kur fluksi i ajrit vendoset në LOW, sasia e ajrit rritet kur aktivizohet kontrolli nga mbingarkesa. ("Mbingarkesë" është një gjendje në të cilën kondicioneri punon me ngarkesë të tepërt. Mbingarkesa mund të shkaktohet nga filtrat e ndotur.)