Skip to main content

Kondicioneri ndalon punën (llamba e funksionimit pulson)

Kontrolloni për të parë nëse filtrat e ajrit janë të pastër.
Gjithashtu, sigurohuni që daljet dhe hyrjet e njësive të brendshme dhe të jashtme të mos jenë të bllokuara.