Skip to main content

Kondicioneri prodhon një zhurmë qarkullimi uji

Zhurma e qarkullimit të ujit prodhohet nga agjenti ftohës që rrjedh brenda kondicionerit.
Kjo zhurmë mund krijohet kur aktivizohet veprimi i shkrirjes gjatë përdorimit për ngrohje.