Skip to main content

Kondicioneri punon në mënyrë jonormale

Rrufetë dhe valët radio ndonjëherë mund të shkaktojnë funksionim jonormal te kondicionerët.
Ndërpritni furnizimin me rrymë duke ulur automatin, më pas furnizojeni sërish me rrymë dhe riniseni kondicionerin.