Skip to main content

Pse është fikur “Power” në njësinë e bojlerit të ujit të ngrohtë në shtëpi pasi çaktivizova funksionin e ngrohjes së ujit të ngrohtë në shtëpi?

Funksioni i ngrohjes së ujit të ngrohtë në shtëpi çaktivizohet duke fikur njësinë e bojlerit të ujit të ngrohtë në shtëpi. Në rastin e kontrollit të ujit të ngrohtë në shtëpi në aplikacion, “Power” dhe funksioni “Operation Mode” janë të lidhura. Kur çaktivizohet funksioni i ujit të ngrohtë në shtëpi, funksioni mund të aktivizohet sërish përmes butonit të energjisë.