Skip to main content

Në disa ekrane, teksti duket tepër i madh, që e bën atë të zhduket nga ekrani. Si veprohet?

Sigurohuni që madhësia e fontit të pajisjes suaj celulare të jetë vendosur në “Normal”.

“Settings” → “Accessibility” → “Font size”