Skip to main content

Për orën, pajisja ime përdor sistemin AM/PM, por aplikacioni Daikin Residential Controller ka sistemin 24-orësh. Pse ndodh kështu?

Aktualisht aplikacioni Daikin Residential Controller nuk e mbështet sistemin e orës AM/PM.