Skip to main content

Kam përditësuar manualisht datën dhe orën e njësisë së bojlerit tim me gaz me aplikacionin Daikin Residential Controller, por kjo nuk është e reflektuar në Daikin Room Thermostat.

Mund të duhen deri në 3 minuta që data dhe ora e termostatit të dhomës të sinkronizohen me atë të vendosur në aplikacion.