Skip to main content

Dua të çaktivizoj njësinë apo të ndryshojë vlerën e përcaktuar me aplikacionin Daikin Residential Controller, por aplikacioni nuk më lejon ta bëj këtë. Pse është kështu?

Në varësi të gjendjes ku ndodhet njësia juaj Daikin, disa kontrolle të njësisë janë të bllokuara. Funksionet që nuk mund të kontrollohen janë në ngjyrë gri.

Nëse në ndërfaqen e përdoruesit të njësisë është aktiv regjimi i instaluesit, kontrolli i plotë i njësisë është bllokuar për arsye sigurie. Regjimi i instaluesit do të çaktivizohet automatikisht pas pak kohe. Por, nëse nuk ndodh kjo, kërkojini instaluesit që ta çaktivizojë regjimin e çinstaluesit për ju.

Kur njësia juaj shfaq gabim, të gjitha kontrollet përveç [ON/OFF] bllokohen për arsye sigurie.

Nëse, pas gabimit, njësia hyn në regjimin e emergjencës (automatikisht ose manualisht pas konfirmimit të përdoruesit, në varësi të cilësimeve), bllokimet e kontrollit hiqen dhe rikthehet përsëri kontrolli i plotë. Kini parasysh se që njësia të hyjë në regjimin e emergjencës “manualisht”, kërkohet një veprim manual në ndërfaqen e përdoruesit të njësisë, prandaj duhet të jeni fizikisht i pranishëm në njësi.

Nëse është aktiv regjimi i pushimeve për njësinë tuaj, atëherë bllokohen gjithashtu edhe kontrollet e tjera. Për të rifituar kontrollin, provoni të çaktivizoni regjimin e pushimeve.

Për të kontrolluar statusin aktual të njësive tuaja, trokisni ikonën e “ziles” në një prej ekraneve të tyre të kontrollit.

Kini parasysh se disa njësi të pompave të nxehtësisë të Daikin Altherma janë vetëm pjesërisht të pajtueshme me aplikacionin Daikin Residential Controller. Kjo mund të rezultojë në cikël pune joaktiv ose në ngjyrë gri. Për të parë një përmbledhje se cilat funksione mbështeten nga cilat njësi, shikoni matricën e pajtueshmërisë në compatibilityMatrix.xlsx.