Skip to main content

E përditësoj firmuerin e MADOKA duke përdorur telefonin dhe nuk realizohet.

Riniseni telefonin dhe rifilloni procedurën e përditësimit.