Skip to main content

Shtova një njësi në llogarinë time të përdoruesit, por pas pak kohe (15 minuta ose më shumë) aplikacioni thotë se njësia është jashtë linje dhe tani nuk mund ta kontrolloj më. Çfarë të bëj?

Sigurohuni që data dhe ora e ndërfaqes së përdoruesit të njësisë nuk ndryshon më shumë se 15 minuta nga ajo e celularit tuaj. Nëse ndryshon më shumë se 15 minuta, aplikacioni thotë se njësia është jashtë linje.

Për ta kthyer përsëri njësinë në linjë, ndiqni veprimet e mëposhtme:

  • Kontrolloni nëse lidhja e eternetit ekziston dhe është funksionale
  • Kontrolloni nëse LED-et e portëkalimit të rrjetit shfaqin një rrahje zemre ( 1 – 1 – 0 ) të alternuar me ( 1 – 1 – 1 )
  • Provoni të rindizni portëkalimin e rrjetit dhe pajisjet e rrjetit