Skip to main content

http://altherma.local, lidhja me ndërfaqen e uebit të konfigurimit të portëkalimit të rrjetit, nuk funksionon. Pse?

Sigurohuni që kompjuteri juaj të jetë lidhur me të njëjtin rrjet (i njëjti ruter) me portëkalimin e rrjetit. Gjithashtu, kufizoni pajisjet e rrjetit mes kompjuterit dhe portëkalimit të rrjetit.

Për të zbuluar njësinë, portëkalimi i rrjetit përdor mDNS (Bonjour/ZeroConf). Në raste të rralla, mund të ndodhë që ky aplikacion nuk është i instaluar në kompjuterin tuaj. Kur ndodh kështu, mund ta zgjidhni këtë problem duke instaluar iTunes.

Nëse instalimi i iTunes nuk lejon aksesin në ndërfaqen e uebit të konfigurimit, lidhuni me ndërfaqen e konfigurimit të rrjetit përmes adresës së IP-së të portëkalimit të rrjetit:

Në shfletuesin tuaj, shkoni te adresa e IP-së së portëkalimit të rrjetit.

Ka mënyra të ndryshme për të gjetur këtë adresë:

  • Gjetja përmes aplikacionit Daikin Residential Controller: në aplikacion, trokitni mbi ikonën e lapsit, më pas te “Njësitë”, trokitni njësinë që është lidhur me portëkalimin e rrjetit me të cilin dëshironi të lidhni adresën e IP-së.
  • Gjetja përmes listës së klientëve të DHCP të ruterit tuaj: gjeni portëkalimin e rrjetit në listën e klientëve të DHCP të ruterit.