Skip to main content

Si ta përdorni telekomandën me tela Madoka?

Mësoni se si të

  • Fikni/ndizni, zgjidhni vlerën e caktuar, caktoni regjimin e punës, drejtimin e qarkullimit të ajrit dhe shpejtësinë e ventilatorit në telekomandën tuaj me tela Madoka.
  • Çiftoni telekomandën me aplikacionin Madoka Assistant
  • Shkarkojeni në App Store
  • Shkarkojeni në Google Play Store
  • Caktoni programet në aplikacionin Madoka Assistant.

Aplikacioni Madoka Assistant