Skip to main content

Si ta ndryshoj datën dhe orën në njësinë time Daikin Altherma?

A. Njësitë Daikin Altherma të gjeneratës së 3 (MMI - ndërfaqe përdoruesi e integruar)

  • Përdorni rrotën e majtë për të naviguar te “Cilësimet e përdoruesit”
  • Klikoni rrotën e majtë për të hyrë në meny
  • Navigoni te “Ora/data”
  • Klikoni rrotën e majtë për të hyrë në meny
  • Përdorni rrotën e djathtë për të rregulluar fushat

B. Njësitë Daikin Altherma të gjeneratës së 1 / 2 (termostati i dhomës - ndërfaqja e jashtme e përdoruesit)

  • Përdorni termostatin
  • Klikoni te butoni i opsioneve (djathtas-poshtë)
  • Navigoni te “Vendos orën/datën”
  • Klikoni “OK”
  • Vendosni datën dhe orën aktuale