Skip to main content

Hapat e parë me ONECTA

Sapo keni blerë një njësi të re Daikin të aktivizuar për re kompjuterike apo keni përdorur aplikacionin “Daikin Online Controller” për njësitë Airco të lidhura Daikin? Atëherë ky udhëzues do t’ju ndihmojë me hapat e parë për t’i lidhur online të gjitha njësitë tuaja Daikin në aplikacionin ONECTA. Për ta realizuar këtë me sukses, duhet të jeni në shtëpinë ku janë instaluar njësitë tuaja Daikin dhe të keni lidhje aktive me internetin në shtëpi.

Pas krijimit të llogarisë dhe identifikimit në llogari, do të arrini në ekranin “Home” (Kreu) të aplikacionit ONECTA. Kjo do t’ju japë një përmbledhje të plotë të të gjitha njësive të lidhura Daikin me llogarinë tuaj Daikin ID.

Kalimi në Onecta

Vini nga Daikin Online Controller?

Kur e hapni për herë të parë aplikacioni ONECTA, është normale që të shikoni se njësitë tuaja ekzistuese formojnë aplikacionin tuaj të mëparshëm “Daikin Online Controller”. Është e nevojshme që njësitë tuaja të transferohen/kalohen manualisht në ONECTA përpara se të jenë të dukshme. Derisa të bëhet kjo, ju mund ta përdorni ende aplikacionin “Daikin Online Controller”, pasi ato të kalohen në aplikacionin ONECTA, mund ta hiqni aplikacionin “Daikin Online Controller”.

Kalimi i një njësie Daikin në aplikacionin ONECTA

Për të kaluar një njësi të lidhur Daikin në ONECTA, shtypni “let's add your first unit!” (le ta shtojmë njësinë tënde të parë!) ose shtypni shenjën “+” dhe zgjidhni artikullin “add a device” (shto një pajisje).

Kalimi në Onecta
Onecta Shtimi i një pajisjeje

Kjo do të hapë pamjen “add unit” (shto njësi), ku mund të filloni me kalimin e njësisë së lidhur Daikin në llogarinë tuaj.

Në varësi të llojit të njësisë Daikin dhe kombinimit të përshtatësit (LAN ose WLAN), duhet të zgjidhni:

  • Detect a wireless device (Zgjidhni një pajisje me valë)
  • Zgjidhni njësinë tuaj në “new units in your network” (njësitë e reja në rrjetin tuaj)

Aplikacioni tani do t’ju udhëzojë përmes hapave të nevojshëm për të kaluar një njësi të lidhur Daikin në ONECTA.

ONECTA Pajisja me valë
ONECTA Lidhuni me pajisjen me valë

Vini nga Daikin Online Controller?

Njësitë tuaja të kondicionerëve janë gati për t’u lidhur me rrjetin e shtëpisë suaj dhe do të gjenden automatikisht nga aplikacioni ONECTA. Zgjidhni një nga një të gjitha njësitë e zbuluara dhe ndiqni hapat e mëtejshëm për t’i kaluar këto njësi në aplikacionin ONECTA. Njësitë që kanë kaluar me sukses zhvendosen te “registered devices found” (pajisjet e regjistruara të gjetura), në mënyrë që të mos kaloni pa dashje të njëjtën pajisje dy herë.

ONECTA nga Daikin Controller
ONECTA shtuar në llogarinë tuaj

Detect a wireless device (Zgjidhni një pajisje me valë)

Shfaqet një listë pajisjesh të lidhura Daikin të pajtueshme, ku duhet të zgjidhet produkti i saktë. Nëse njësia juaj Daikin nuk është pjesë e listës, ju lutemi përdorni kategorinë “other” (tjetër). Në varësi të llojit të njësisë Daikin, do të shfaqen udhëzimet e sakta “hap pas hapi”.

Onecta Shtimi i një njësie
Onecta Shtimi i një njësie

Pasi të zgjidhni llojin e duhur, do të mund të zgjidhni se kush të lidhë njësinë tuaj Daikin me rrjetin tuaj. Kjo mund të bëhet:

  • Duke përdorur SSID & Key <--­- Recommended
  • WPS (Wi-Fi Protected Setup)
ONECTA SSID &amp; KEY ose WPS

Duke vazhduar me “SSID & Key”

Për të vazhduar procesin “SSID & Key”, duhet të aktivizohet modaliteti i pikës së aksesit të përshtatësit tuaj WLAN. Ndiqni udhëzimin “hap pas hapi” për të kryer këtë veprim. Pasi kjo të bëhet me sukses, shtypni “Next” (Tjetër) dhe përfundoni seksionin SSID & Key.

ONECTA Aktivizoni pikën e aksesit të krijuar
ONECTA Futni kredencialet

Aplikacioni ONECTA tani do të lidhet me përshtatësin Daikin WLAN në mënyrë që të mund të konfigurojë përshtatësin me rrjetin e shtëpisë suaj. Aplikacioni ONECTA do të tregojë një listë të të gjitha rrjeteve Wi-Fi të zbuluara nga përshtatësi juaj Daikin WLAN. Zgjidhni rrjetin tuaj, jepni kredencialet e Wi-Fi dhe vazhdoni. Kur rrjeti juaj nuk është në listë, mund të provoni ta tërhiqni për ta rifreskuar, për ta lidhur manualisht apo mund të ketë sinjal shumë të dobët.

ONECTA Zgjedhja e një rrjeti WIFI

Pasi konfigurohen kredencialet Wi-Fi, aplikacioni ONECTA do t’ju udhëzojë përmes hapave të tjerë të konfigurimit për të përfunduar kalimin e njësisë së lidhur Daikin.

ONECTA Shtimi i njësisë në WIFI
ONECTA Njësia e lidhur me llogarinë tuaj