Skip to main content

A mund të bëj ndryshime në cilësimet e (portëkalimit) të rrjetit me aplikacionin Daikin Residential Controller?

Jo, nuk është e mundur. Për më shumë informacion rreth cilësimeve të rrjetit, shikoni udhëzuesin referencë të instaluesit të portëkalimit të rrjetit të aplikueshëm.