Skip to main content

Klasifikimi i partnerëve

Cili është dallimi në mes partnerëve të autorizuar dhe Daikin partnerëve?

Partnerë të autorizuar: Јanë ata partnerë të cilët kanë statusin Home Comfort Expert, ato kanë kaluar
nëpër një proces rigoroz selektimi dhe janë mirë të njoftuar me produktet dhe teknologjitë Daikin.

Ata rregullisht ndjekin trajnimet tona se si mund të ju ofrojnë zgjidhjen më të mirë konsumatorëve të fundit,
në lidhje me pyetjet e tyre nga programi i produkteve rezidenciale.

Daikin partnerët: Partnerët afatgjatë, të cilët mund të ofrojnë zgjidhje të besueshme për gamën e të gjitha produkteve.