Skip to main content

Një udhëzues fillestar mbi pompat e nxehtësisë

Përpara se të blini një zgjidhje të pompës së nxehtësisë për shtëpinë tuaj, fillimisht duhet të dini se cila është e duhura për ju. Udhëzuesi i pompës së nxehtësisë Daikin do t'ju ndihmojë të kuptoni më mirë aspektet themelore dhe teknike të pompave të nxehtësisë, në mënyrë që të mund të bëni një zgjedhje të informuar.

Pompat e nxehtësisë po bëhen gjithnjë e më shumë një zgjedhje popullore për nevojat e ngrohjes dhe ftohjes së një shtëpie. Fleksibiliteti, efikasiteti i tyre, kthimi afatgjatë i investimit dhe ndikimi më i vogël mjedisor janë vetëm disa nga arsyet pse pronarët e shtëpive po kërkojnë të zëvendësojnë zgjidhjet e tyre ekzistuese të bazuara në lëndë djegëse fosile me pompa nxehtësie me energji të rinovueshme.

Po aq e rëndësishme është, përderisa qeveritë bëhen proaktive për qëndrueshmërinë afatgjatë dhe fillojnë të zbatojnë strategji për të arritur neutralitetin e karbonit, po bëhet më se e qartë se pompat e nxehtësisë janë zgjidhja e së ardhmes.

Të kuptosh funksionimin e brendshëm të pompave të nxehtësisë dhe përfundimisht të vendosësh nëse është një opsion i mirë për ty apo shtëpinë tënde nuk është diçka e lehtë, kjo është arsyeja pse më poshtë do të japim përgjigje për disa nga pyetjet më të rëndësishme që mund të hasni kur filloni të mendoni për herë të pare në lidhje me pompat e nxehtësisë.

Çfarë është një pompë nxehtësie?

Në thelb, një pompë nxehtësie është çdo gjë që thith energji nga një burim dhe e shkarkon atë në një tjetër, në temperaturën e dëshiruar ose të kërkuar. Një shumëllojshmëri pompash nxehtësie mund të gjenden në shtëpinë tuaj, ashtu sikurse frigoriferi ose tharësja e rrobave. Kur bëhet fjalë për atë që ne e quajmë rehati në shtëpi ose zgjidhje HVAC, një pompë nxehtësie është ajo që quhet një sistem i plotë i menaxhimit të ngrohjes, ftohjes dhe ujit të nxehtë për shtëpinë tuaj. Ai vepron në mënyrë efektive si "njeri i mesëm" që menaxhon njësitë ekzistuese në shtëpinë tuaj që përdoren për ngrohje, ftohje ose ujë të nxehtë.

Një pompë nxehtësie në vetvete zakonisht përbëhet nga një njësi e jashtme dhe e brendshme. Njësia e jashtme do të përdorë energjinë (qoftë ajo e nxehtë ose e ftohtë) të marrë nga ajri, toka ose uji, do ta dërgojë atë në njësinë e brendshme, e cila më pas do të trajtojë ndryshimin e temperaturës dhe do të sigurojë ngrohje, ftohje dhe ujë të nxehtë sipas kërkesës në varësi të emituesve ose njësive me të cilën është e lidhur.  

 

Si funksionojnë pompat e nxehtësisë?

Në një përpjekje për të thjeshtuar disa teknika inxhinierike të ndërlikuara, procesi se si funksionon një pompë nxehtësie mund të shpjegohet më së miri si një qark që tërheq nxehtësinë e disponueshme nga toka ose ajri që rrethon shtëpinë tuaj dhe e rregullon atë në temperatura të dobishme për të krijuar ajër ose ujë të ngrohtë për hapësirë ose ngrohje qendrore, poashtu edhe për furnizim me ujë të nxehtë shtëpiak.

Një pompë nxehtësie mund të lidhet me sisteme të tjera ngrohjeje si radiatorë, ngrohje nën dysheme dhe sisteme të ujit të nxehtë në një mënyrë të ngjashme me atë se si është aktualisht kaldaja juaj me karburant fosil. Ajo që e bën një pompë nxehtësie të ndryshme është mënyra se si gjenerohet nxehtësia, jo në mënyrën se si shpërndahet, ku në vend që të djegë karburant për të gjeneruar nxehtësi, një pompë nxehtësie përdor një proces avullimi dhe kondensimi të agjentit ftohës.

Cilat lloje të pompave të nxehtësisë ekzistojnë?

Ekzistojnë disa lloje të ndryshme të pompave të nxehtësisë dhe ajo që është e duhura për ju do të ndikohet kryesisht nga lloji i pronës suaj dhe nga ngrohja juaj ekzistuese. Për shembull, blerja e një pompe nxehtësie ajër-ujë është më e dobishme nëse përdoret me një sistem ngrohjeje nën dysheme ose ngrohje me ajër të ngrohtë, për shkak të temperaturave më të ulëta të ujit që nevojiten.

Për shtëpitë e reja, ndërtesat me efikasitet energjetik dhe zëvendësimin e sistemeve të ngrohjes elektrike:

Modern new build home sitting room for underfloor heating connected to air-to-water heat pump or ground-source heat pump

Pompat e nxehtësisë me temperaturë të ulët ajër-ujë do të ofrojnë ngrohje, ujë të nxehtë dhe ftohje opsionale dhe pompat e nxehtësisë ajër-ajër, të njohura zakonisht si kondicionerë, janë një opsion i lehtë për t'u instaluar dhe investim më i ulët. Të dyja përdorin energjinë nga ajri, për të ofruar një mënyrë efikase të energjisë, për të ofruar aftësi ngrohjeje dhe ftohjeje.

Pompat e nxehtësisë me burim tokësor janë një opsion shumë efikas dhe me kosto efektive për shtëpitë e reja, ku instalimi mund të kryhet së bashku me punimet e tjera të ndërtimit pa shumë ndërprerje.

Për lidhjen me sistemet ekzistuese dhe radiatorët e vjetër:

Kitchen in older home with radiators for heating and hot water with air-to-water high temperature heat pump

Pompat e nxehtësisë me temperaturë të lartë ajër-ujë janë ideale për t'u lidhur me një sistem tubacioni ekzistues dhe radiatorë më të vjetër që funksionojnë në një temperaturë më të lartë se sa sistemet moderne të ngrohjes. Këto pompa nxehtësie mund të ofrojnë ngrohje, ujë të nxehtë dhe ftohje opsionale (nëse nuk janë të lidhura me radiatorë) dhe përdorimi i ujit si një mjet për transferimin e energjisë, siguron arritjen e rehatisë optimale.

Për rinovimet dhe zëvendësimin e kaldajave të vjetra me gaz:

Bathroom and shower in home for hot water with hybrid heat pump

Pompat hibride të nxehtësisë janë ideale nëse jeni duke rinovuar një pronë dhe keni nevojë të zëvendësoni një kalda me gaz. Mundësuar nga një kombinim optimal i ajrit, energjisë elektrike dhe gazit në varësi të kushteve sezonale dhe çmimeve të energjisë, ato janë një opsion i gjithanshëm miqësor me paratë e gatshme. 

A janë pompat e nxehtësisë miqësore me mjedisin?

Pompat e nxehtësisë furnizohen kryesisht me energji të rinovueshme. Pasi të jenë instaluar, pompa juaj e nxehtësisë do të furnizojë 100% të ngrohjes dhe 100% të nevojave tuaja për ujë të nxehtë në mënyrë shumë më efikase sesa një kalada me lëndë djegëse fosile. Kjo i bën pompat e nxehtësisë një nga zgjidhjet më ekonomike dhe më miqësore me mjedisin e ngrohjes në dispozicion sot. Përveç kësaj, nëse fuqizohet nga energjia e rinovueshme nga rrjeti ose duke përfituar nga një zgjidhje me panele diellore fotovoltaike, pompat e nxehtësisë mund të ofrojnë të gjithë nxehtësinë që ju nevojitet, pa emetime të lidhura me funksionimin.

A ia vlen investimi për pompat e nxehtësisë?

Nuk ka dyshim se instalimi i një sistemi të pompës së nxehtësisë do të kërkojë një investim të konsiderueshëm në fillim, i cili zakonisht është më shumë se instalimi i një kaldaje standarde me lëndë djegëse fosile. Investimi varet nga disa faktorë si p.sh., lloji i pompës së nxehtësisë, madhësia e shtëpisë tuaj dhe çfarë pompe nxehtësie është duke u lidhur me radiatorët.

Pavarësisht investimit, kthimi që do të merrni nga pompa juaj e nxehtësisë është shumë më i madh se sa instalimi i saj, nga pompa juaj e nxehtësisë ju do të merrni: rehati, besueshmëri dhe fatura të reduktuara të energjisë gjatë jetës së saj. Çdo kilovat energji elektrike e përdorur në një pompë nxehtësie gjeneron nga 3 deri në 4 kilovat nxehtësi të rinovueshme nga ajri – që është një përmirësim 300 – 400% i efikasitetit. Pompat e nxehtësisë do të funksionojnë në mënyrë më efikase kur një shtëpi është e izoluar mirë, kështu që është e rëndësishme të merret parasysh shtimi i izolimit të duhur dhe izolimit të ajrit në shtëpi për të arritur nivelin më të lartë të efikasitetit.

Nuk ka dyshim se instalimi i një sistemi të ri ngrohjeje është një vendim i madh. Instalimi mund të jetë shkatërrues për mjedisin e shtëpisë dhe kostot e instalimit mund të rriten shpejt nëse nuk jeni të përgatitur. Por në terma afatgjatë, instalimi i një sistemi pompë nxehtësie ia vlen investimi dhe puna që bëni, pasi pompa juaj e re e nxehtësisë do të vazhdojë t'ju shërbejë juve dhe familjes suaj për shumë vite në vijim.

Gjeni pompën e nxehtësisë që është e përshtatshme për ju - Zbuloni gamën e pompave të nxehtësisë Daikin duke klikuar këtu