Skip to main content

Rreth tranzicionit ekologjik, dekarbonizimit dhe sistemeve HVAC

Ndryshimet klimatike i kanë bërë institucionet gjithnjë e më të ndjeshme ndaj ndikimit që ne si njerëz kemi në botën në të cilën jetojmë. Nevoja për të ruajtur dhe mbrojtur mjedisin ka prodhuar një sërë rregullash, programesh dhe veprimesh që janë zbatuar ndër vite. Një nga këto është Marrëveshja e Gjelbër Evropiane – një grup politikash nga Komisioni Evropian që synon ta bëjë Bashkimin Evropian (BE-në) neutral ndaj klimës deri në vitin 2050.

Neutraliteti i karbonit është një temë që prek shumë sektorë të ndryshëm, duke përfshirë edhe sektorin e ndërtimit.

Siç raportohet nga Bashkimi Evropian, sektori i ndërtimit është përgjegjës për afërsisht 40% të konsumit të energjisë dhe 36% të emetimeve të CO2 në BE.

Kjo është arsyeja pse Bashkimi Evropian vendosi në vitin 2021 të harmonizojë rregullat për performancën energjetike të ndërtesave me Marrëveshjen e Gjelbër Evropiane dhe të dekarbonizojë stokun e ndërtesave të BE-së deri në vitin 2050.

 

Sfida për sektorin e HVAC

Në këtë kontekst, kondicionimi i ambienteve (ftohja dhe ngrohja) është identifikuar si një kontribuues kryesor në konsumin e energjisë (80%) të ndërtesave dhe ngrohjen globale.

Ky skenar është një sfidë e madhe për të gjithë sektorin e HVAC: si të ofrohen alternativa më të avancuara ndaj teknologjive tradicionale të kondicionimit të ambienteve për të ndihmuar në arritjen e objektivave të qëndrueshmërisë.

Për të siguruar që kjo të ndodhë, sektori HVAC duhet të zhvillojë zgjidhje për ftohje dhe ngrohje që ende plotësojnë nevojat e projekteve kërkuese të HVAC:

  • duke konsumuar sasi shumë të ulëta energjie,
  • duke reduktuar në mënyrë drastike emetimet e CO2, dhe
  • duke përdorur agjentë ftohës që kanë ndikim më të vogël në mjedis.

Meqenëse 40% e konsumit evropian të energjisë vjen nga stoku i ndërtesave evropiane dhe 80% e konsumit të energjisë së një ndërtese gjenerohet nga sistemet e ajrit të kondicionuar dhe ngrohjes, është e nevojshme të zhvillohen këto sisteme për të reduktuar konsumin e tyre të energjisë dhe ndikimin mjedisor si rezultat i kësaj. Kjo mund të arrihet vetëm duke zëvendësuar sistemin tradicional të ftohjes dhe ngrohjes me zgjidhje më efikase që reduktojnë ndikimin e tyre në mjedis duke reduktuar konsumin e tyre të energjisë, si dhe emetimet direkte dhe ato indirekte.

 

Përpjekjet e Daikin

Daikin ofron produkte të besueshme dhe me cilësi të lartë. Marka është gjithashtu e njohur brenda sektorit për zhvillimin e teknologjisë së avancuar që synon të minimizojë ndikimin e ajrit të kondicionuar në mjedis.

Që prej themelimit të saj, kompania është fokusuar në zhvillimin e teknologjisë që mund të ndihmojë në zgjidhjen e problemeve sociale dhe të komunitetit duke rritur biznesin. Grupi përpiqet të përmbushë pritshmëritë dhe të ruajë besimin në mbarë botën si një kompani globale që mbështet shëndetin dhe komoditetin e njeriut duke krijuar vlera të reja për mjedisin dhe duke reduktuar ndikimin njerëzor. Kjo është arsyeja pse Daikin i kushton vëmendje të veçantë zhvillimit të teknologjive të qëndrueshme dhe shumë efikase, si dhe duke punuar vazhdimisht për të reduktuar ndikimin në mjedis të procesit të prodhimit.

Si pjesë e grupit Daikin, Daikin Applied Europe përqafon qëndrueshmërinë duke u siguruar që fabrikat e saj kanë reduktuar konsumin e tyre të energjisë dhe përdorin vetëm energji të gjelbër të certifikuar, të prodhuar nga burime të rinovueshme. Kjo ndihmon për t’u siguruar që të minimizohet ndikimi në mjedis i procesit të prodhimit. 

Për më tepër, produktet e Daikin për sektorin e aplikuar, ashtu si ato për sektorin e banesave, janë krijuar për të ofruar performancën më të mirë në treg për sa i përket efikasitetit të energjisë.

Ky objektiv ndiqet vazhdimisht me zhvillimin e teknologjisë së zhvilluar brenda kompanisë, që rrit gjithashtu performancën e çillerëve dhe pompave të nxehtësisë Daikin.

Për shembull, kompresori me vidë i Daikin ka një profil të optimizuar të vidave që mund të funksionojë me agjentë ftohës me GWP (Potenciali i Ngrohjes Globale) të ulët për të ofruar nivele shumë të larta efikasiteti të energjisë.

Lexoni më shumë këtu rreth kompresorit me një vidë me inverter të Daikin

Gjithashtu, Teknologjia e inverterit e Daikin, e cila është e integruar në shumë çillerë dhe pompa nxehtësie të Daikin, redukton konsumin duke optimizuar përdorimin e energjisë dhe duke eliminuar humbjet e energjisë.

Lexoni më shumë këtu rreth mënyrës sesi Daikin pajisi me teknologji një qendër të dhënash me emetim negativ të CO2

Të gjitha këto zgjidhje synojnë të ndihmojnë në uljen e ndikimit të teknologjisë HVAC në mjedis, duke ofruar teknologji të gjeneratës së re që janë 32% më efikase se teknologjitë tradicionale dhe mund t’i bëjnë sistemet e ngrohjes deri në 30% më efikase se teknologjitë tradicionale, siç janë bojlerët.

Daikin gjithashtu zgjeron qasjen e tij të ekonomisë cirkulare për rikuperimin e agjentit ftohës.

Në programin Loop nga Daikin, agjentët ftohës si R-410a, R134a dhe R-32 rikuperohen, rigjenerohen dhe ripërdoren lehtësisht, gjë që eliminon ndikimin në mjedis të eliminimit të agjentit ftohës në fund të jetës së tij.

Lexoni më shumë këtu rreth Programit Loop nga Daikin

Artikujt përkatës