CSI.jpg

Të kënaqur?

Bashkohuni në anketën on-line – mendimi juaj ka rëndësi!
Merrni pjesë tani dhe fitoni një Apple iPad !

MIRË SE ERDHËT NË DAIKIN ANKETËN PËR KËNAQËSINË E KONSUMATORIT!

ipad-holding-woman.jpg