Skip to main content

Na vlerësoni

Na vlerësoni përmes anketës on-line – mendimi juaj ka rëndësi! 

Ne përpiqemi vazhdimisht të ofrojmë produktet dhe shërbimet më të mira, dhe na nevojiten komentet tuaja që të përmirësohemi vazhdimisht.

Ndani përvojën tuaj me Daikin dhe mund të fitoni një nga 2 Apple Ipad!

MIRË SE ERDHËT NË DAIKIN ANKETËN PËR KËNAQËSINË E KONSUMATORIT!