VRV rezervë

VRVIII-Q - RQYQ-P

RQYQ-P

Karakteristikat e produktit

  • Zëvendësim i shpejtë dhe me kosto efikase, duke qenë se duhet të zëvendësohet vetëm njësia e brendshme dhe njësia e jashtme, që do të thotë se nuk duhet kryer asnjë punim brenda ndërtesës
  • Mund të arrihen rritje më të mëdha se 40% në efikasitet, falë zhvillimeve teknologjike në teknologjinë e pompave të nxehtësisë dhe agjentit ftohës më efikas R-410A.
  • Mundësi për të shtuar njësi të jashtme dhe për të shtuar kapacitetin pa ndryshuar tubacionin e lëngut ftohës
  • Instalim me më pak ndërhyrje dhe më pak konsum kohe krahasuar me instalimin e një sistemi të ri, duke qenë se mund të ruhen tubat e agjentit ftohës
  • Mundësi për t'i përhapur fazat e ndryshme të zëvendësimit falë dizajnit modular të sistemit VRV
  • Pastrimi automatik i tubave të agjentit ftohës siguron një rrjet tubash të pastër, edhe kur ka ndodhur prishje e kompresorit
  • Mbushja unike automatike me agjent ftohës eliminon nevojën për të llogaritur volumin e agjentit ftohës dhe lejon zëvendësimin e sigurt të pjesëve zëvendësuese konkurrente
  • Mbajeni sistemin tuaj në gjendje optimale përmes Daikin Cloud Service:: Monitorim 24 orë në ditë, 7 ditë në javë për efikasitet maksimal, më shumë jetëgjatësi dhe shërbim të menjëhershëm mirëmbajtjeje falë parandalimit të avarive

Detajet teknike

Dokumentimi

Katalogu
Shkarko gjuhën