Tabela e specifikimeve për RKHBRD-ADY1 / RRRQ-AY1

RKHBRD011ADY1 / RRRQ011AAY1 RKHBRD014ADY1 / RRRQ014AAY1 RKHBRD016ADY1 / RRRQ016AAY1
Kapaciteti i ngrohjes Nom. kW 11.3 (1), 11.0 (2), 11.2 (3) 14.5 (1), 14.0 (2), 14.4 (3) 16.0 (1), 16.0 (2), 16.0 (3)
Fuqia në hyrje Ngrohje Nom. kW 3.80 (1), 4.40 (2), 2.67 (3) 5.02 (1), 5.65 (2), 3.87 (3) 5.86 (1), 6.65 (2), 4.31 (3)
COP 2.97 (1), 2.50 (2), 4.20 (3) 2.89 (1), 2.48 (2), 3.72 (3) 2.73 (1), 2.41 (2), 3.72 (3)
Shënime (1) - EW 55℃; LW 65℃; Dt 10℃; kushtet e ambientit: 7°CDB/6°CWB (1) - EW 55℃; LW 65℃; Dt 10℃; kushtet e ambientit: 7°CDB/6°CWB (1) - EW 55℃; LW 65℃; Dt 10℃; kushtet e ambientit: 7°CDB/6°CWB
  (2) - EW 70℃; LW 80℃; Dt 10℃; kushtet e ambientit: 7°CDB/6°CWB (2) - EW 70℃; LW 80℃; Dt 10℃; kushtet e ambientit: 7°CDB/6°CWB (2) - EW 70℃; LW 80℃; Dt 10℃; kushtet e ambientit: 7°CDB/6°CWB
  (3) - EW 30℃; LW 35℃; Dt 5℃; kushtet e ambientit: 7°CDB/6°CWB (3) - EW 30℃; LW 35℃; Dt 5℃; kushtet e ambientit: 7°CDB/6°CWB (3) - EW 30℃; LW 35℃; Dt 5℃; kushtet e ambientit: 7°CDB/6°CWB