Tabela e specifikimeve për RXZ-N

RXZ25NV1B RXZ35NV1B RXZ50NV1B
Niveli i presionit të zhurmës Ngrohje I lartë dBA 46 48 50
  Ftohje I lartë dBA 46 48 49
Aksesore Standarde Manual përdorimi 1 1 1
  Manual instalimi 1 1 1
Antipiretik GWP   675 675 675
  Mbushja kg 1.34 1.34 1.34
  Type   R-32 R-32 R-32
Diapazoni i funksionimit Ftohje Ambienti Maks. °CDB 43 43 43
      Min. °CDB -10 -10 -10
  Ngrohje Ambienti Maks. °CWB 18 18 18
      Min. °CWB -20 -20 -20
Lidhjet e tubacioneve Ndryshimi i nivelit IU - OU Maks. m 8 8 8
Dimensionet Njësia Gjerësia mm 795 795 795
    Thellësia mm 300 300 300
    Lartësia mm 693 693 693
Kompresori Lloji   Kompresor me lëkundje i izoluar hermetikisht Kompresor me lëkundje i izoluar hermetikisht Kompresor me lëkundje i izoluar hermetikisht
Pesha Njësia kg 50 50 50
Power supply Faza   1~ 1~ 1~
  Frekuenca Hz 50 50 50
  Tensioni V 220-240 220-240 220-240
Shënime (1) - 220V (1) - 220V (1) - 220V
  (2) - 230V (2) - 230V (2) - 230V
  (3) - 240V (3) - 240V (3) - 240V
  (4) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (4) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (4) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë