Tabela e specifikimeve për RXYSCQ-TV1

RXYSCQ4TMV1B RXYSCQ5TMV1B RXYSCQ6TMV1B
Niveli i presionit të zhurmës Ftohje Nom. dBA 51.0 (8) 52.0 (8) 53.0 (8)
Aksesore Standarde Manual instalimi 1 1 1
  Manual përdorimi 1 1 1
  Tuba për lidhjen 1 1 1
Diapazoni i kapacitetit HP 4 5 6
Diapazoni i funksionimit Ftohje Maks. °CDB 46.0 46.0 46.0
    Min. °CDB -5.0 -5.0 -5.0
  Ngrohje Min. °CWB -20.0 -20.0 -20.0
    Max. °CWB 15.5 15.5 15.5
ηs,c % 322.8 303.4 281.3
Numri maksimal i njësive të brendshme që lidhen 64 (6) 64 (6) 64 (6)
Ftohja e hapësirës Kushti B (30°C - 27/19) Pdc kW 8.9 10.3 11.4
    EERd   5.5 5.0 4.5
  Kushti D (20°C - 27/19) Pdc kW 4.8 4.9 5.0
    EERd   18.6 19.9 21.2
  Kushti A (35°C - 27/19) EERd   3.2 2.7 2.7
    Pdc kW 12.1 14.0 15.5
  Kushti C (25°C - 27/19) EERd   11.4 10.5 8.9
    Pdc kW 5.7 6.6 7.3
SCOP 4.6 4.7 4.7
Kompresori Lloji   Kompresor me lëkundje i izoluar hermetikisht Kompresor me lëkundje i izoluar hermetikisht Kompresor me lëkundje i izoluar hermetikisht
Pesha Njësia kg 89 89 89
Antipiretik GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Mbushja kg 3.7 3.7 3.7
  Type   R-410A R-410A R-410A
Fuqia në hyrje - 50 Hz Ngrohje Nom. 6°CWB kW 2.82 (5) 3.44 (5) 4.18 (5)
Lidhja e treguesit të brendshëm Min.   50.0 62.5 70.0
  Maks.   130.0 162.5 182.0
Kapaciteti ftohës Prated,c kW 12.1 (1) 14.0 (1) 15.5 (1)
COP në kapacitet nominal 6°C WB kW/kW 4.29 4.07 3.71
Kombinimi i rekomanduar 3 x FXSQ25A2VEB + 1 x FXSQ32A2VEB 4 x FXSQ32A2VEB 2 x FXSQ32A2VEB + 2 x FXSQ40A2VEB
Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare) TOL COPd (COP i deklaruar)   2.8 2.7 2.7
    Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 8.4 9.7 10.7
    Tol (limiti i temperaturës së funksionimit) °C -10 -10 -10
  Kushti D (12°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 4.0 4.0 4.0
    COPd (COP i deklaruar)   7.9 8.1 8.2
  Kushti B (2°C) COPd (COP i deklaruar)   4.5 4.5 4.4
    Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 4.5 5.2 5.8
  Kushti C (7°C) COPd (COP i deklaruar)   6.3 6.4 6.6
    Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 3.4 3.4 3.7
  Kushti A (-7°C) COPd (COP i deklaruar)   3.2 3.1 3.1
    Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 7.4 8.5 9.5
  TBivalent Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 8.4 9.7 10.7
    Tbiv (temperatura bivalente) °C -10 -10 -10
    COPd (COP i deklaruar)   2.8 2.7 2.7
Lidhjet e tubacioneve Lëngu Dia. jasht. mm 10 10 10
    Lloji   Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike
  Gjatësia totale e tubacioneve Sistemi Aktuale m 300 (9) 300 (9) 300 (9)
  Gazi Diametri i jashtëm mm 15.9 15.9 19.1
    Lloji   Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike
SEER 8.1 7.7 7.1
Niveli i fuqisë së zhurmës Ftohje Nom. dBA 68.0 (7) 69.0 (7) 70.0 (7)
Dimensionet Njësia Gjerësia mm 940 940 940
    Thellësia mm 460 460 460
    Lartësia mm 823 823 823
ηs,h % 182.3 185.1 186.0
Kapaciteti ngrohës Prated,h kW 12.1 (5) 14.0 (5) 15.5 (5)
  Nom. 6°CWB kW 12.1 (5) 14.0 (5) 15.5 (5)
Power supply Faza   1~ 1~ 1~
  Emri   V1 V1 V1
  Frekuenca Hz 50 50 50
  Tensioni V 220-240 220-240 220-240
Shënime (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m
  (2) - Ftohje: T1: temp. brend. 26,7°CDB, 19,4°CWB, temp. e jasht. 35°CB, AHRI 1230:2010, përf. njësitë e brend. të hyrjes së rrymës (me tuba) (2) - Ftohje: T1: temp. brend. 26,7°CDB, 19,4°CWB, temp. e jasht. 35°CB, AHRI 1230:2010, përf. njësitë e brend. të hyrjes së rrymës (me tuba) (2) - Ftohje: T1: temp. brend. 26,7°CDB, 19,4°CWB, temp. e jasht. 35°CB, AHRI 1230:2010, përf. njësitë e brend. të hyrjes së rrymës (me tuba)
  (3) - Ftohje: T3: temp. brend. 29,0°CDB, 19,0°CWB, temp. e jasht. 46°CB, ISO15042:2011, përf. njësitë e brend. të hyrjes së rrymës (me tuba) (3) - Ftohje: T3: temp. brend. 29,0°CDB, 19,0°CWB, temp. e jasht. 46°CB, ISO15042:2011, përf. njësitë e brend. të hyrjes së rrymës (me tuba) (3) - Ftohje: T3: temp. brend. 29,0°CDB, 19,0°CWB, temp. e jasht. 46°CB, ISO15042:2011, përf. njësitë e brend. të hyrjes së rrymës (me tuba)
  (4) - Ftohje: T2: temp. brend. 26,6°CDB, 19,4°CWB, temp. e jasht. 48°CB, AHRI 1230:2010, përf. njësitë e brend. të hyrjes së rrymës (me tuba) (4) - Ftohje: T2: temp. brend. 26,6°CDB, 19,4°CWB, temp. e jasht. 48°CB, AHRI 1230:2010, përf. njësitë e brend. të hyrjes së rrymës (me tuba) (4) - Ftohje: T2: temp. brend. 26,6°CDB, 19,4°CWB, temp. e jasht. 48°CB, AHRI 1230:2010, përf. njësitë e brend. të hyrjes së rrymës (me tuba)
  (5) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m (5) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m (5) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m
  (6) - Nr. aktual i njësive të brend. varet nga lloji i njësisë së brendshme (njësi e brend. VRV DX, njësi e brend. RA DX, etj.) dhe kufizimi i raportit të lidhjes për sist. (që është:; 50% ≤ CR ≤130%). (6) - Nr. aktual i njësive të brend. varet nga lloji i njësisë së brendshme (njësi e brend. VRV DX, njësi e brend. RA DX, etj.) dhe kufizimi i raportit të lidhjes për sist. (që është:; 50% ≤ CR ≤130%). (6) - Nr. aktual i njësive të brend. varet nga lloji i njësisë së brendshme (njësi e brend. VRV DX, njësi e brend. RA DX, etj.) dhe kufizimi i raportit të lidhjes për sist. (që është:; 50% ≤ CR ≤130%).
  (7) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute që prodhon një burim zhurme. (7) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute që prodhon një burim zhurme. (7) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute që prodhon një burim zhurme.
  (8) - Niveli i presionit të zhurmës është vlerë relative në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skicave të nivelit të zhurmës. (8) - Niveli i presionit të zhurmës është vlerë relative në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skicave të nivelit të zhurmës. (8) - Niveli i presionit të zhurmës është vlerë relative në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skicave të nivelit të zhurmës.
  (9) - Referojuni përzgjedhjes së tubave të agjentit ftohës ose manualit të instalimit (9) - Referojuni përzgjedhjes së tubave të agjentit ftohës ose manualit të instalimit (9) - Referojuni përzgjedhjes së tubave të agjentit ftohës ose manualit të instalimit
  (10) - RLA-ja bazohet në kushtet e mëposhtme: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB (10) - RLA-ja bazohet në kushtet e mëposhtme: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB (10) - RLA-ja bazohet në kushtet e mëposhtme: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB
  (11) - MSC nënkupton rrymën maksimale gjatë ndezjes së kompresorit. Njësia përdor vetëm kompresorë me inverter. Rryma fillestare është gjithmonë ≤ rryma maksimale e funksionimit. (11) - MSC nënkupton rrymën maksimale gjatë ndezjes së kompresorit. Njësia përdor vetëm kompresorë me inverter. Rryma fillestare është gjithmonë ≤ rryma maksimale e funksionimit. (11) - MSC nënkupton rrymën maksimale gjatë ndezjes së kompresorit. Njësia përdor vetëm kompresorë me inverter. Rryma fillestare është gjithmonë ≤ rryma maksimale e funksionimit.
  (12) - Në përputhje me EN/IEC 61000-3-12, mund të jetë e nevojshme që të konsultoheni me operatorin e rrjetit të shpërndarjes në mënyrë që të siguroheni që pajisja është e lidhur vetë me një furnizim me Ssc ≥ vlerë minimale Ssc (12) - Në përputhje me EN/IEC 61000-3-12, mund të jetë e nevojshme që të konsultoheni me operatorin e rrjetit të shpërndarjes në mënyrë që të siguroheni që pajisja është e lidhur vetë me një furnizim me Ssc ≥ vlerë minimale Ssc (12) - Në përputhje me EN/IEC 61000-3-12, mund të jetë e nevojshme që të konsultoheni me operatorin e rrjetit të shpërndarjes në mënyrë që të siguroheni që pajisja është e lidhur vetë me një furnizim me Ssc ≥ vlerë minimale Ssc
  (13) - MCA duhet të përdoret për të përzgjedhur madhësinë e duhur të telit. MCA mund të konsiderohet si rryma maksimale e funksionimit. (13) - MCA duhet të përdoret për të përzgjedhur madhësinë e duhur të telit. MCA mund të konsiderohet si rryma maksimale e funksionimit. (13) - MCA duhet të përdoret për të përzgjedhur madhësinë e duhur të telit. MCA mund të konsiderohet si rryma maksimale e funksionimit.
  (14) - MFA përdoret për të përzgjedhur një stakues qarku dhe ndërprerësin e qarkut (stakues qarku për rrjedhjet në tokë. (14) - MFA përdoret për të përzgjedhur një stakues qarku dhe ndërprerësin e qarkut (stakues qarku për rrjedhjet në tokë. (14) - MFA përdoret për të përzgjedhur një stakues qarku dhe ndërprerësin e qarkut (stakues qarku për rrjedhjet në tokë.
  (15) - TOCA do të thotë vlerë totale e secilës OC-je të vendosur. (15) - TOCA do të thotë vlerë totale e secilës OC-je të vendosur. (15) - TOCA do të thotë vlerë totale e secilës OC-je të vendosur.
  (16) - FLA nënkupton rrymën nominale të funksionimit të ventilatorit (16) - FLA nënkupton rrymën nominale të funksionimit të ventilatorit (16) - FLA nënkupton rrymën nominale të funksionimit të ventilatorit
  (17) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%. (17) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%. (17) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.
  (18) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar. (18) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar. (18) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.
  (19) - Vlera automatike SEER i korrespondon funksionimit normal të pompës së nxehtësisë VRV IV-S, duke përfshirë funksionin e kursimit të përparuar të energjisë (kontrolli i temperaturës së ndryshueshme të agjentit ftohës) (19) - Vlera automatike SEER i korrespondon funksionimit normal të pompës së nxehtësisë VRV IV-S, duke përfshirë funksionin e kursimit të përparuar të energjisë (kontrolli i temperaturës së ndryshueshme të agjentit ftohës) (19) - Vlera automatike SEER i korrespondon funksionimit normal të pompës së nxehtësisë VRV IV-S, duke përfshirë funksionin e kursimit të përparuar të energjisë (kontrolli i temperaturës së ndryshueshme të agjentit ftohës)
  (20) - Vlera standarde ESEER i korrespondon funksionimit normal të pompës së nxehtësisë VRV IV-S, pa marrë parasysh funksionin e kursimit të përparuar të energjisë (20) - Vlera standarde ESEER i korrespondon funksionimit normal të pompës së nxehtësisë VRV IV-S, pa marrë parasysh funksionin e kursimit të përparuar të energjisë (20) - Vlera standarde ESEER i korrespondon funksionimit normal të pompës së nxehtësisë VRV IV-S, pa marrë parasysh funksionin e kursimit të përparuar të energjisë
  (21) - Vlerat e zhurmës janë matur në një dhomë gjysëm anakoike. (21) - Vlerat e zhurmës janë matur në një dhomë gjysëm anakoike. (21) - Vlerat e zhurmës janë matur në një dhomë gjysëm anakoike.
  (22) - EN/IEC 61000-3-12: Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë për rrymat elektrike të vazhduara të prodhuara nga pajisje të lidhura me sistemin e tensionit të ulët me rrymë hyrëse > 16A dhe ≤ 75A për fazë (22) - EN/IEC 61000-3-12: Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë për rrymat elektrike të vazhduara të prodhuara nga pajisje të lidhura me sistemin e tensionit të ulët me rrymë hyrëse > 16A dhe ≤ 75A për fazë (22) - EN/IEC 61000-3-12: Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë për rrymat elektrike të vazhduara të prodhuara nga pajisje të lidhura me sistemin e tensionit të ulët me rrymë hyrëse > 16A dhe ≤ 75A për fazë
  (23) - Ssc: Energjia e qarkut të shkurtër (23) - Ssc: Energjia e qarkut të shkurtër (23) - Ssc: Energjia e qarkut të shkurtër
  (24) - Për përmbajtje të detajuar të aksesorëve standardë, shikoni manualin e instalimit/përdorimit (24) - Për përmbajtje të detajuar të aksesorëve standardë, shikoni manualin e instalimit/përdorimit (24) - Për përmbajtje të detajuar të aksesorëve standardë, shikoni manualin e instalimit/përdorimit