Tabela e specifikimeve për HXHD-A8

HXHD125A8V1B HXHD200A8Y1B
Niveli i presionit të zhurmës Nom. dBA 42.0 (4), 43.0 (5) 46.0 (4), 46.0 (5)
Antipiretik Mbushja kg 2.00 2.60
  Lloji   R-134a R-134a
Diapazoni i funksionimit Heating Ana e ujit Maks. °C 80.0 80.0
      Min. °C 25 25
Sound power level Nom. dBA 55.0 (4) 60.0 (4)
Dimensionet Njësia Gjerësia mm 600 600
    Thellësia mm 695 695
    Lartësia mm 705 705
Casing Material   Fletë metalike e ngjyrosur më parë Fletë metalike e ngjyrosur më parë
  Colour   Gri metalike Gri metalike
Pesha Njësia kg 92.0 147
Power supply Phase   1~ 3~
  Frekuenca Hz 50 50
  Tensioni V 220-240 380-415
Rryma Siguresat e rekomanduara A 20 16
Shënime (1) - EW 40°C; LW 45°C; Dt 5°C; kushtet e ambientit: 7°CDB/6°CWB (1) - EW 40°C; LW 45°C; Dt 5°C; kushtet e ambientit: 7°CDB/6°CWB
  (2) - Për ujë Dt 5°C (2) - Për ujë Dt 5°C
  (3) - Për ujë Dt 10°C (3) - Për ujë Dt 10°C
  (4) - Nivelet e zhurmës maten në: EW 55°C; LW 65°C (4) - Nivelet e zhurmës maten në: EW 55°C; LW 65°C
  (5) - Nivelet e zhurmës maten në: EW 70°C; LW 80°C (5) - Nivelet e zhurmës maten në: EW 70°C; LW 80°C
  (6) - Rregullimi në vend (6) - Rregullimi në vend
  (7) - Në përputhje me EN/IEC 61000-3-11, mund të jetë e nevojshme që të konsultoheni me operatorin e rrjetit të shpërndarjes në mënyrë që të siguroheni se pajisja është e lidhur vetë me një furnizim me Zsys (impedancë sistemi) ≤ Zmax (7) - Në përputhje me EN/IEC 61000-3-11, mund të jetë e nevojshme që të konsultoheni me operatorin e rrjetit të shpërndarjes në mënyrë që të siguroheni se pajisja është e lidhur vetë me një furnizim me Zsys (impedancë sistemi) ≤ Zmax
  (8) - +Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë e ndryshimeve të tensionit, luhatjeve të tensionit në sistemet e furnizimit të tensionit të ulët për pajisje me rrymë hyrëse me fuqi ≤ 75A. (8) - +Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë e ndryshimeve të tensionit, luhatjeve të tensionit në sistemet e furnizimit të tensionit të ulët për pajisje me rrymë hyrëse me fuqi ≤ 75A.
  (9) - Zsys: impedancë sistemi (9) - Zsys: impedancë sistemi
  (10) - Energjia e qarkut të shkurtër (10) - Energjia e qarkut të shkurtër