Tabela e specifikimeve për FXNQ-A

FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB
Niveli i presionit të zhurmës Ngrohje Në shpejtësi të lartë të ventilatorit dBA 30.0 30.0 30.0 32.0 33.0 35.0
    Në shpejtësi të ulët të ventilatorit dBA 27.0 27.0 27.0 28.0 29.0 32.0
    Në shpejtësi të mesme të ventilatorit dBA 28.5 28.5 28.5 30.0 31.0 33.0
  Ftohje Në shpejtësi të ulët të ventilatorit dBA 27.0 27.0 27.0 28.0 29.0 32.0
    Në shpejtësi të lartë të ventilatorit dBA 30.0 30.0 30.0 32.0 33.0 35.0
    Në shpejtësi të mesme të ventilatorit dBA 28.5 28.5 28.5 30.0 31.0 33.0
Antipiretik GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Lloji   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Fuqia në hyrje - 50 Hz Ftohje Në shpejtësi të lartë të ventilatorit kW 0.071 0.071 0.071 0.078 0.099 0.110
  Ngrohje Në shpejtësi të lartë të ventilatorit kW 0.068 0.068 0.068 0.075 0.096 0.107
Kapaciteti ftohës Kapaciteti total Në shpejtësi të lartë të ventilatorit kW 2.20 2.80 3.60 4.50 5.60 7.10
Lidhjet e tubacioneve Lëngu Dia. jasht. mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 9.52
    Lloji   Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike
  Gazi Dia. jasht. mm 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 15.9
    Lloji   Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike
  Kullimi   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Niveli i fuqisë së zhurmës Ftohje Në shpejtësi të lartë të ventilatorit dBA 51 51 51 52 53 54
Filtër ajri Lloji   Rrjetë rrëshire Rrjetë rrëshire Rrjetë rrëshire Rrjetë rrëshire Rrjetë rrëshire Rrjetë rrëshire
Dimensionet Njësia Gjerësia mm 790 790 790 990 990 1,190
    Thellësia mm 200 200 200 200 200 200
    Lartësia mm 620, 720 (1) 620, 720 (1) 620, 720 (1) 620, 720 (1) 620, 720 (1) 620, 720 (1)
Veshja e jashtme Materiali   Pllakë çeliku e galvanizuar Pllakë çeliku e galvanizuar Pllakë çeliku e galvanizuar Pllakë çeliku e galvanizuar Pllakë çeliku e galvanizuar Pllakë çeliku e galvanizuar
  Ngjyra   Pa bojë Pa bojë Pa bojë Pa bojë Pa bojë Pa bojë
Pesha Njësia kg 23.5 23.5 23.5 27.5 27.5 32.0
Ventilatori Presioni i jashtëm statik - 50Hz I lartë Pa 41.0 41.0 42.0 52.0 59.0 55.0
  Niveli i qarkullimit të ajrit - 50Hz Ftohje Në shpejtësi të lartë të ventilatorit m³/min 8.0 8.0 8.0 10.5 12.5 16.5
      Në shpejtësi të ulët të ventilatorit m³/min 6.4 6.4 6.4 8.5 10.0 13.0
Kapaciteti ngrohës Kapaciteti total Në shpejtësi të lartë të ventilatorit kW 2.50 3.20 4.00 5.00 6.30 8.00
Rryma - 50Hz Amperët maksimalë të siguresës (MFA) A 16 16 16 16 16 16
Power supply Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Emri   VE VE VE VE VE VE
  Frekuenca Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
  Tensioni V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Shënime (1) - Duke përfshirë këmbët e instalimit (1) - Duke përfshirë këmbët e instalimit (1) - Duke përfshirë këmbët e instalimit (1) - Duke përfshirë këmbët e instalimit (1) - Duke përfshirë këmbët e instalimit (1) - Duke përfshirë këmbët e instalimit
  (2) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme. (2) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme. (2) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme. (2) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme. (2) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme. (2) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme.
  (3) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar. (3) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar. (3) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar. (3) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar. (3) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar. (3) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.
  (4) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së (4) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së (4) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së (4) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së (4) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së (4) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së
  (5) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%. (5) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%. (5) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%. (5) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%. (5) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%. (5) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.
  (6) - Përdor një stakues qarku në vend të një sigurese. (6) - Përdor një stakues qarku në vend të një sigurese. (6) - Përdor një stakues qarku në vend të një sigurese. (6) - Përdor një stakues qarku në vend të një sigurese. (6) - Përdor një stakues qarku në vend të një sigurese. (6) - Përdor një stakues qarku në vend të një sigurese.
  (7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Vlera tjetër më e ulët standarde e siguresës është minimumi 16 amperë. (7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Vlera tjetër më e ulët standarde e siguresës është minimumi 16 amperë. (7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Vlera tjetër më e ulët standarde e siguresës është minimumi 16 amperë. (7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Vlera tjetër më e ulët standarde e siguresës është minimumi 16 amperë. (7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Vlera tjetër më e ulët standarde e siguresës është minimumi 16 amperë. (7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Vlera tjetër më e ulët standarde e siguresës është minimumi 16 amperë.
  (8) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (8) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (8) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (8) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (8) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (8) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë
  (9) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 16A (9) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 16A (9) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 16A (9) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 16A (9) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 16A (9) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 16A