Tabela e specifikimeve për FXFQ-A

FXFQ20AVEB FXFQ25AVEB FXFQ32AVEB FXFQ40AVEB FXFQ50AVEB FXFQ63AVEB FXFQ80AVEB FXFQ100AVEB FXFQ125AVEB
Niveli i presionit të zhurmës Ngrohje Në shpejtësi të lartë të ventilatorit dBA           35.0
    Në shpejtësi të ulët të ventilatorit dBA           30.0
    Në shpejtësi të mesme të ventilatorit dBA           33.0
  Ftohje Në shpejtësi të ulët të ventilatorit dBA           30.0
    Në shpejtësi të lartë të ventilatorit dBA           35.0
    Në shpejtësi të mesme të ventilatorit dBA           33.0
Aksesore Standarde Manual përdorimi 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Manual instalimi 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Zorrë kullimi 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Fashetë për zorrën kulluese 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Rondele për varëset 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Vida 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Udhëzues instalimi 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Izolues për rakorderi 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Tamponë izolues 4 4 4 4 4 4 4 4 4
  Gominë izoluese kullimi 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Mbërthyes 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Antipiretik Type   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5   2,087.5 2,087.5 2,087.5
Kapaciteti ftohës Kapaciteti total Në shpejtësi të lartë të ventilatorit kW           7.10
Lidhjet e tubacioneve Lëngu Dia. jasht. mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 9.52 9.52 9.52 9.52
    Lloji   Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike
  Gazi Diametri i jashtëm mm 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 15.90 15.90 15.90 15.90
    Lloji   Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike
  Kullimi   VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)
Paneli dekorues 4 Dimensionet Thellësia mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
    Gjerësia mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
    Lartësia mm 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Modeli   BYCQ140D7W1 - i bardhë me fletë gri BYCQ140D7W1 - i bardhë me fletë gri BYCQ140D7W1 - i bardhë me fletë gri BYCQ140D7W1 - i bardhë me fletë gri BYCQ140D7W1 - i bardhë me fletë gri BYCQ140D7W1 - i bardhë me fletë gri BYCQ140D7W1 - i bardhë me fletë gri BYCQ140D7W1 - i bardhë me fletë gri BYCQ140D7W1 - i bardhë me fletë gri
  Ngjyra   E bardhë e pastër (RAL 9010) E bardhë e pastër (RAL 9010) E bardhë e pastër (RAL 9010) E bardhë e pastër (RAL 9010) E bardhë e pastër (RAL 9010) E bardhë e pastër (RAL 9010) E bardhë e pastër (RAL 9010) E bardhë e pastër (RAL 9010) E bardhë e pastër (RAL 9010)
  Pesha kg 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4
Niveli i fuqisë së zhurmës Ftohje Në shpejtësi të lartë të ventilatorit dBA           53
Dimensionet Njësia Gjerësia mm 840 840 840 840 840 840 840 840 840
    Thellësia mm 840 840 840 840 840 840 840 840 840
    Lartësia mm 204 204 204 204 204 204 246 246 288
Veshja e jashtme Materiali   Pllakë çeliku e galvanizuar Pllakë çeliku e galvanizuar Pllakë çeliku e galvanizuar Pllakë çeliku e galvanizuar Pllakë çeliku e galvanizuar Pllakë çeliku e galvanizuar Pllakë çeliku e galvanizuar Pllakë çeliku e galvanizuar Pllakë çeliku e galvanizuar
Pesha Njësia kg 19 19 19 20 21 21 24 24 26
Paneli dekorativ Pesha kg 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3
  Modeli   BYCQ140D7GFW1 - panel me vetëpastrim dhe filtër me rrjetë të hollë BYCQ140D7GFW1 - panel me vetëpastrim dhe filtër me rrjetë të hollë BYCQ140D7GFW1 - panel me vetëpastrim dhe filtër me rrjetë të hollë BYCQ140D7GFW1 - panel me vetëpastrim dhe filtër me rrjetë të hollë BYCQ140D7GFW1 - panel me vetëpastrim dhe filtër me rrjetë të hollë BYCQ140D7GFW1 - panel me vetëpastrim dhe filtër me rrjetë të hollë BYCQ140D7GFW1 - panel me vetëpastrim dhe filtër me rrjetë të hollë BYCQ140D7GFW1 - panel me vetëpastrim dhe filtër me rrjetë të hollë BYCQ140D7GFW1 - panel me vetëpastrim dhe filtër me rrjetë të hollë
  Dimensionet Lartësia mm 130 130 130 130 130 130 130 130 130
    Thellësia mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
    Gjerësia mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
  Ngjyra   E bardhë e pastër (RAL 9010) E bardhë e pastër (RAL 9010) E bardhë e pastër (RAL 9010) E bardhë e pastër (RAL 9010) E bardhë e pastër (RAL 9010) E bardhë e pastër (RAL 9010) E bardhë e pastër (RAL 9010) E bardhë e pastër (RAL 9010) E bardhë e pastër (RAL 9010)
Kapaciteti ngrohës Kapaciteti total Në shpejtësi të lartë të ventilatorit kW           8.0
Power supply Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekuenca Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
  Emri   VE VE VE VE VE VE VE VE VE
  Tensioni V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Shënime (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB
  (2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB (2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB (2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB (2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB (2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB (2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB (2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB (2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB (2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB
  (3) - BYCQ140D7W1W ka izolime të bardha. Duhet të dini se papastërtitë që formohen mbi izolimet e bardha janë më të dukshme dhe si rrjedhojë, nuk këshillohet instalimi i panelit dekorativ BYCQ140D7W1W në ambientet që janë të ekspozuara ndaj përqendrimeve të ndotjes. (3) - BYCQ140D7W1W ka izolime të bardha. Duhet të dini se papastërtitë që formohen mbi izolimet e bardha janë më të dukshme dhe si rrjedhojë, nuk këshillohet instalimi i panelit dekorativ BYCQ140D7W1W në ambientet që janë të ekspozuara ndaj përqendrimeve të ndotjes. (3) - BYCQ140D7W1W ka izolime të bardha. Duhet të dini se papastërtitë që formohen mbi izolimet e bardha janë më të dukshme dhe si rrjedhojë, nuk këshillohet instalimi i panelit dekorativ BYCQ140D7W1W në ambientet që janë të ekspozuara ndaj përqendrimeve të ndotjes. (3) - BYCQ140D7W1W ka izolime të bardha. Duhet të dini se papastërtitë që formohen mbi izolimet e bardha janë më të dukshme dhe si rrjedhojë, nuk këshillohet instalimi i panelit dekorativ BYCQ140D7W1W në ambientet që janë të ekspozuara ndaj përqendrimeve të ndotjes. (3) - BYCQ140D7W1W ka izolime të bardha. Duhet të dini se papastërtitë që formohen mbi izolimet e bardha janë më të dukshme dhe si rrjedhojë, nuk këshillohet instalimi i panelit dekorativ BYCQ140D7W1W në ambientet që janë të ekspozuara ndaj përqendrimeve të ndotjes. (3) - BYCQ140D7W1W ka izolime të bardha. Duhet të dini se papastërtitë që formohen mbi izolimet e bardha janë më të dukshme dhe si rrjedhojë, nuk këshillohet instalimi i panelit dekorativ BYCQ140D7W1W në ambientet që janë të ekspozuara ndaj përqendrimeve të ndotjes. (3) - BYCQ140D7W1W ka izolime të bardha. Duhet të dini se papastërtitë që formohen mbi izolimet e bardha janë më të dukshme dhe si rrjedhojë, nuk këshillohet instalimi i panelit dekorativ BYCQ140D7W1W në ambientet që janë të ekspozuara ndaj përqendrimeve të ndotjes. (3) - BYCQ140D7W1W ka izolime të bardha. Duhet të dini se papastërtitë që formohen mbi izolimet e bardha janë më të dukshme dhe si rrjedhojë, nuk këshillohet instalimi i panelit dekorativ BYCQ140D7W1W në ambientet që janë të ekspozuara ndaj përqendrimeve të ndotjes. (3) - BYCQ140D7W1W ka izolime të bardha. Duhet të dini se papastërtitë që formohen mbi izolimet e bardha janë më të dukshme dhe si rrjedhojë, nuk këshillohet instalimi i panelit dekorativ BYCQ140D7W1W në ambientet që janë të ekspozuara ndaj përqendrimeve të ndotjes.
  (4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme. (4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme. (4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme. (4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme. (4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme. (4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme. (4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme. (4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme. (4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme.
  (5) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar. (5) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar. (5) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar. (5) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar. (5) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar. (5) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar. (5) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar. (5) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar. (5) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.
  (6) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%. (6) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%. (6) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%. (6) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%. (6) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%. (6) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%. (6) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%. (6) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%. (6) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.
  (7) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA (7) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA (7) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA (7) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA (7) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA (7) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA (7) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA (7) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA (7) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA
  (8) - MFA ≤ 4 x FLA (8) - MFA ≤ 4 x FLA (8) - MFA ≤ 4 x FLA (8) - MFA ≤ 4 x FLA (8) - MFA ≤ 4 x FLA (8) - MFA ≤ 4 x FLA (8) - MFA ≤ 4 x FLA (8) - MFA ≤ 4 x FLA (8) - MFA ≤ 4 x FLA
  (9) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 16A (9) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 16A (9) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 16A (9) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 16A (9) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 16A (9) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 16A (9) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 16A (9) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 16A (9) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 16A
  (10) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (10) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (10) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (10) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (10) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (10) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (10) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (10) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (10) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë
  (11) - BYCQ140D7W1: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë gri; BYCQ140D7W1W: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë të bardha; BYCQ140D7GW1: panel me vetëpastrim ngjyrë e bardhë e pastër. (11) - BYCQ140D7W1: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë gri; BYCQ140D7W1W: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë të bardha; BYCQ140D7GW1: panel me vetëpastrim ngjyrë e bardhë e pastër. (11) - BYCQ140D7W1: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë gri; BYCQ140D7W1W: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë të bardha; BYCQ140D7GW1: panel me vetëpastrim ngjyrë e bardhë e pastër. (11) - BYCQ140D7W1: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë gri; BYCQ140D7W1W: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë të bardha; BYCQ140D7GW1: panel me vetëpastrim ngjyrë e bardhë e pastër. (11) - BYCQ140D7W1: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë gri; BYCQ140D7W1W: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë të bardha; BYCQ140D7GW1: panel me vetëpastrim ngjyrë e bardhë e pastër. (11) - BYCQ140D7W1: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë gri; BYCQ140D7W1W: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë të bardha; BYCQ140D7GW1: panel me vetëpastrim ngjyrë e bardhë e pastër. (11) - BYCQ140D7W1: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë gri; BYCQ140D7W1W: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë të bardha; BYCQ140D7GW1: panel me vetëpastrim ngjyrë e bardhë e pastër. (11) - BYCQ140D7W1: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë gri; BYCQ140D7W1W: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë të bardha; BYCQ140D7GW1: panel me vetëpastrim ngjyrë e bardhë e pastër. (11) - BYCQ140D7W1: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë gri; BYCQ140D7W1W: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë të bardha; BYCQ140D7GW1: panel me vetëpastrim ngjyrë e bardhë e pastër.
  (12) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku (12) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku (12) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku (12) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku (12) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku (12) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku (12) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku (12) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku (12) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku
  (13) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së (13) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së (13) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së (13) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së (13) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së (13) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së (13) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së (13) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së (13) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së
  (14) - Ftohje: T2: temp. brend. 26,6°CDB, 19,4°CWB, temp. e jashtme: 48°CDB (14) - Ftohje: T2: temp. brend. 26,6°CDB, 19,4°CWB, temp. e jashtme: 48°CDB (14) - Ftohje: T2: temp. brend. 26,6°CDB, 19,4°CWB, temp. e jashtme: 48°CDB (14) - Ftohje: T2: temp. brend. 26,6°CDB, 19,4°CWB, temp. e jashtme: 48°CDB (14) - Ftohje: T2: temp. brend. 26,6°CDB, 19,4°CWB, temp. e jashtme: 48°CDB (14) - Ftohje: T2: temp. brend. 26,6°CDB, 19,4°CWB, temp. e jashtme: 48°CDB (14) - Ftohje: T2: temp. brend. 26,6°CDB, 19,4°CWB, temp. e jashtme: 48°CDB (14) - Ftohje: T2: temp. brend. 26,6°CDB, 19,4°CWB, temp. e jashtme: 48°CDB (14) - Ftohje: T2: temp. brend. 26,6°CDB, 19,4°CWB, temp. e jashtme: 48°CDB
Fuqia në hyrje - 50 Hz Ftohje Në shpejtësi të lartë të ventilatorit kW           0.06
  Ngrohje Në shpejtësi të lartë të ventilatorit kW           0.06
Ventilatori Niveli i qarkullimit të ajrit - 50Hz Ftohje Në shpejtësi të lartë të ventilatorit m³/min           16.5
      Në shpejtësi të ulët të ventilatorit m³/min           10.5
Antipiretik GWP             2,087.5
Paneli dekorues 2 Modeli             BYCQ140D7GW1 - Paneli i pastrimit automatik
  Ngjyra             E bardhë e pastër (RAL 9010)
  Dimensionet Lartësia mm           130
    Gjerësia mm           950
    Thellësia mm           950
  Pesha kg           10.3
Paneli dekorues 3 Modeli             BYCQ140D7W1W - Plotësisht e bardhë
  Ngjyra             E bardhë e pastër (RAL 9010)
  Dimensionet Lartësia mm           50
    Gjerësia mm           950
    Thellësia mm           950
  Pesha kg           5.4
Filtër ajri Type             Rrjetë rrëshire
Rryma - 50Hz Amperët maksimalë të siguresës (MFA) A           16