Tabela e specifikimeve për FXFA-A

FXFA100A2VEB FXFA125A2VEB FXFA20A2VEB FXFA25A2VEB FXFA32A2VEB FXFA40A2VEB FXFA50A2VEB FXFA63A2VEB FXFA80A2VEB
Niveli i presionit të zhurmës Ngrohje Në shpejtësi të lartë të ventilatorit dBA 43.0 45.0 31.0 31.0 31.0 33.0 33.0 35.0 38.0
    Në shpejtësi të ulët të ventilatorit dBA 30.0 36.0 28.0 28.0 28.0 29.0 29.0 30.0 30.0
    Në shpejtësi të mesme të ventilatorit dBA 37.0 41.0 29.0 29.0 29.0 31.0 31.0 33.0 34.0
  Ftohje Në shpejtësi të ulët të ventilatorit dBA 30.0 36.0 28.0 28.0 28.0 29.0 29.0 30.0 30.0
    Në shpejtësi të lartë të ventilatorit dBA 43.0 45.0 31.0 31.0 31.0 33.0 33.0 35.0 38.0
    Në shpejtësi të mesme të ventilatorit dBA 37.0 41.0 29.0 29.0 29.0 31.0 31.0 33.0 34.0
Aksesore Standarde Manual instalimi dhe përdorimi 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Zorrë kullimi 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Fashetë për zorrën kulluese 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Rondele për varëset 8 8 8 8 8 8 8 8 8
  Vida 4 4 4 4 4 4 4 4 4
  Udhëzues instalimi 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Izolues për rakorderi 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Tamponë izolues 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Material mbërthimi për tela 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  Mbërthyes 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Antipiretik GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
  Lloji   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
Fuqia në hyrje - 50 Hz Ftohje Në shpejtësi të lartë të ventilatorit kW 0.078 (1) 0.103 (1) 0.017 (1) 0.017 (1) 0.017 (1) 0.018 (1) 0.023 (1) 0.028 (1) 0.045 (1)
  Ngrohje Në shpejtësi të lartë të ventilatorit kW 0.078 (1) 0.103 (1) 0.017 (1) 0.017 (1) 0.017 (1) 0.018 (1) 0.023 (1) 0.028 (1) 0.045 (1)
Kapaciteti ftohës Kapaciteti total Në shpejtësi të lartë të ventilatorit kW 11.20 14.00 2.20 2.80 3.60 4.50 5.60 7.10 9.00
Lidhjet e tubacioneve Lëngu Dia. jasht. mm 10 10 6 6 6 6 6 6 6
    Lloji   Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike
  Gazi Dia. jasht. mm 15.90 15.90 9.52 9.52 9.52 12.70 12.70 12.70 12.70
    Lloji   Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike
  Kullimi   VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)
Niveli i fuqisë së zhurmës Ftohje Në shpejtësi të lartë të ventilatorit dBA 60.0 61.0 49.0 49.0 49.0 51.0 51.0 53.0 55.0
Filtër ajri Lloji   Rrjetë rrëshire Rrjetë rrëshire Rrjetë rrëshire Rrjetë rrëshire Rrjetë rrëshire Rrjetë rrëshire Rrjetë rrëshire Rrjetë rrëshire Rrjetë rrëshire
Dimensionet Njësia Gjerësia mm 840 840 840 840 840 840 840 840 840
    Thellësia mm 840 840 840 840 840 840 840 840 840
    Lartësia mm 246 288 204 204 204 204 204 204 246
Veshja e jashtme Materiali   Pllakë çeliku e galvanizuar Pllakë çeliku e galvanizuar Pllakë çeliku e galvanizuar Pllakë çeliku e galvanizuar Pllakë çeliku e galvanizuar Pllakë çeliku e galvanizuar Pllakë çeliku e galvanizuar Pllakë çeliku e galvanizuar Pllakë çeliku e galvanizuar
Pesha Njësia kg 24 26 18 18 18 19 21 21 24
Paneli dekorues 2 Pesha kg 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3
  Modeli   BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B
  Dimensionet Thellësia mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
    Gjerësia mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
    Lartësia mm 148 148 148 148 148 148 148 148 148
Paneli dekorues 3 Dimensionet Thellësia mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
    Lartësia mm 106 106 106 106 106 106 106 106 106
    Gjerësia mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
  Modeli   BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB
  Pesha kg 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Ventilatori Niveli i qarkullimit të ajrit - 50Hz Ftohje Në shpejtësi të lartë të ventilatorit m³/min 28.8 33.0 12.8 12.8 12.8 14.8 15.1 16.6 23.3
      Në shpejtësi të ulët të ventilatorit m³/min 13.8 20.6 8.9 8.9 8.9 10.4 10.7 10.7 13.8
Paneli dekorativ Pesha kg 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
  Modeli   BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B
  Dimensionet Lartësia mm 65 65 65 65 65 65 65 65 65
    Thellësia mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
    Gjerësia mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
Kapaciteti ngrohës Kapaciteti total Në shpejtësi të lartë të ventilatorit kW 12.50 16.00 2.50 3.20 4.00 5.00 6.30 8.00 10.00
Rryma - 50Hz Amperët maksimalë të siguresës (MFA) A 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Power supply Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekuenca Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
  Tensioni V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Shënime (1) - Vlerat janë të vlefshme për cilësimet e fabrikës. (1) - Vlerat janë të vlefshme për cilësimet e fabrikës. (1) - Vlerat janë të vlefshme për cilësimet e fabrikës. (1) - Vlerat janë të vlefshme për cilësimet e fabrikës. (1) - Vlerat janë të vlefshme për cilësimet e fabrikës. (1) - Vlerat janë të vlefshme për cilësimet e fabrikës. (1) - Vlerat janë të vlefshme për cilësimet e fabrikës. (1) - Vlerat janë të vlefshme për cilësimet e fabrikës. (1) - Vlerat janë të vlefshme për cilësimet e fabrikës.
  (2) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temperatura e jashtme 35°CDB (2) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temperatura e jashtme 35°CDB (2) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temperatura e jashtme 35°CDB (2) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temperatura e jashtme 35°CDB (2) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temperatura e jashtme 35°CDB (2) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temperatura e jashtme 35°CDB (2) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temperatura e jashtme 35°CDB (2) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temperatura e jashtme 35°CDB (2) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temperatura e jashtme 35°CDB
  (3) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB (3) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB (3) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB (3) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB (3) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB (3) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB (3) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB (3) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB (3) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB
  (4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme. (4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme. (4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme. (4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme. (4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme. (4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme. (4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme. (4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme. (4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme.
  (5) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar. (5) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar. (5) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar. (5) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar. (5) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar. (5) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar. (5) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar. (5) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar. (5) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.
  (6) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%. (6) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%. (6) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%. (6) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%. (6) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%. (6) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%. (6) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%. (6) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%. (6) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.
  (7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA (7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA (7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA (7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA (7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA (7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA (7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA (7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA (7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA
  (8) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku (8) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku (8) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku (8) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku (8) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku (8) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku (8) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku (8) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku (8) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku
  (9) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së (9) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së (9) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së (9) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së (9) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së (9) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së (9) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së (9) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së (9) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së
  (10) - BYCQ140E2W1: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë gri; BYCQ140E2W1W: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë të bardha; BYCQ140E2W1B: panel standard i zi me fletë të zeza. (10) - BYCQ140E2W1: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë gri; BYCQ140E2W1W: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë të bardha; BYCQ140E2W1B: panel standard i zi me fletë të zeza. (10) - BYCQ140E2W1: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë gri; BYCQ140E2W1W: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë të bardha; BYCQ140E2W1B: panel standard i zi me fletë të zeza. (10) - BYCQ140E2W1: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë gri; BYCQ140E2W1W: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë të bardha; BYCQ140E2W1B: panel standard i zi me fletë të zeza. (10) - BYCQ140E2W1: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë gri; BYCQ140E2W1W: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë të bardha; BYCQ140E2W1B: panel standard i zi me fletë të zeza. (10) - BYCQ140E2W1: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë gri; BYCQ140E2W1W: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë të bardha; BYCQ140E2W1B: panel standard i zi me fletë të zeza. (10) - BYCQ140E2W1: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë gri; BYCQ140E2W1W: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë të bardha; BYCQ140E2W1B: panel standard i zi me fletë të zeza. (10) - BYCQ140E2W1: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë gri; BYCQ140E2W1W: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë të bardha; BYCQ140E2W1B: panel standard i zi me fletë të zeza. (10) - BYCQ140E2W1: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë gri; BYCQ140E2W1W: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë të bardha; BYCQ140E2W1B: panel standard i zi me fletë të zeza.
  (11) - BYCQ140E2W1W ka izolime të bardha. Duhet të dini se papastërtitë që formohen mbi izolimet e bardha janë më të dukshme dhe si rrjedhojë, nuk këshillohet instalimi i panelit dekorativ BYCQ140E2W1W në ambientet që janë të ekspozuara ndaj përqendrimeve të ndotjes. (11) - BYCQ140E2W1W ka izolime të bardha. Duhet të dini se papastërtitë që formohen mbi izolimet e bardha janë më të dukshme dhe si rrjedhojë, nuk këshillohet instalimi i panelit dekorativ BYCQ140E2W1W në ambientet që janë të ekspozuara ndaj përqendrimeve të ndotjes. (11) - BYCQ140E2W1W ka izolime të bardha. Duhet të dini se papastërtitë që formohen mbi izolimet e bardha janë më të dukshme dhe si rrjedhojë, nuk këshillohet instalimi i panelit dekorativ BYCQ140E2W1W në ambientet që janë të ekspozuara ndaj përqendrimeve të ndotjes. (11) - BYCQ140E2W1W ka izolime të bardha. Duhet të dini se papastërtitë që formohen mbi izolimet e bardha janë më të dukshme dhe si rrjedhojë, nuk këshillohet instalimi i panelit dekorativ BYCQ140E2W1W në ambientet që janë të ekspozuara ndaj përqendrimeve të ndotjes. (11) - BYCQ140E2W1W ka izolime të bardha. Duhet të dini se papastërtitë që formohen mbi izolimet e bardha janë më të dukshme dhe si rrjedhojë, nuk këshillohet instalimi i panelit dekorativ BYCQ140E2W1W në ambientet që janë të ekspozuara ndaj përqendrimeve të ndotjes. (11) - BYCQ140E2W1W ka izolime të bardha. Duhet të dini se papastërtitë që formohen mbi izolimet e bardha janë më të dukshme dhe si rrjedhojë, nuk këshillohet instalimi i panelit dekorativ BYCQ140E2W1W në ambientet që janë të ekspozuara ndaj përqendrimeve të ndotjes. (11) - BYCQ140E2W1W ka izolime të bardha. Duhet të dini se papastërtitë që formohen mbi izolimet e bardha janë më të dukshme dhe si rrjedhojë, nuk këshillohet instalimi i panelit dekorativ BYCQ140E2W1W në ambientet që janë të ekspozuara ndaj përqendrimeve të ndotjes. (11) - BYCQ140E2W1W ka izolime të bardha. Duhet të dini se papastërtitë që formohen mbi izolimet e bardha janë më të dukshme dhe si rrjedhojë, nuk këshillohet instalimi i panelit dekorativ BYCQ140E2W1W në ambientet që janë të ekspozuara ndaj përqendrimeve të ndotjes. (11) - BYCQ140E2W1W ka izolime të bardha. Duhet të dini se papastërtitë që formohen mbi izolimet e bardha janë më të dukshme dhe si rrjedhojë, nuk këshillohet instalimi i panelit dekorativ BYCQ140E2W1W në ambientet që janë të ekspozuara ndaj përqendrimeve të ndotjes.
  (12) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (12) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (12) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (12) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (12) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (12) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (12) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (12) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (12) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë